Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Levend Woord Gemeente
Verheerlijking, vriendschap, verdieping, verkondiging
Rotterdam