Naam
Omschrijving
Plaats
Website
ECM (European Christian Mission)
Interkerkelijke zendingsorganisatie
Deventer