Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Friedensstimme Nederland, Stg.
Ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie.
Gouda