Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Filadelfia
Pinkstergemeente
Heerenveen