Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Schatkamer voor de Wereld
Zending en hulpverlening in Pakistan
Rotterdam