Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Schild van Geloof Nederland, Stg.
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Harkema