Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Sichting PPT (Psycho Pastorale Toeursting)
De Stichting PPT ontplooit toerustingsactiviteiten voor vrijwilligers die in hun kerkelijke gemeente steun, troost, bemoediging en begeleiding willen geven aan mensen die pastorale zorg nodig hebben.
Veenendaal