Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Sichting World Servants Nederland
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Wolvega