Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Beth-Shalom
Messiaanse huisgemeente
Sleeuwijk