Naam
Omschrijving
Plaats
Website
GAIN (Global Aid Network)
Wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert
Doorn