Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Kinderhulp Afrika
Stichting Kinderhulp Afrika is een christelijke hulpverlenings organisatie die omziet naar weeskinderen in Uganda.
Aalsmeer