Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Kuria
Stichting kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.
Amsterdam