Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Opwekking
interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen.
Putten