Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Woorden van Geloof
Onze visie is dat het bovennatuurlijke weer zichtbaar wordt in de kerk en in de levens van de gelovigen. 
Harderwijk