Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Support Ministries stg.
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Vlissingen