Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente Eljakim
Kerk
Dordrecht