Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente Op de Rots
Kerk
Halderberge