Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Kerk
Leeuwarden