Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Anglicaanse kerk
Trinity Church Eindhoven
Waalre