Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Baptistengemeente
Beth-El
Hoogeveen