Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Bulgaars Orthodox Kerkelijke Gemeente
H. Eerbiedwaardige Hilendarski
Den Haag