Website
Hulpprojecten en conferenties
Aalsmeer
Fondsen en medewerkers werven voor het wereldwijde werk van Medair
Amersfoort
Noodhulp aan kinderen
Amersfoort
Tot Heil des Volks is een christelijke koepelorganisatie
Amsterdam
Stichting kuria biedt palliatieve (terminale)†zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.
Amsterdam
Opvang van wezen t.g.v. de tsunami
Amsterdam - Zuidoost
Hulp en ontwikkelin in Oost-Europa en Afrika
Andijk
Hulp en ontwikkelin in Oost-Europa en Afrika
Andijk
Ondersteuning hulpverleningsprojecten in BraziliŽ
Anna Paulowna
Hulporganisatie in landen die getroffen zijn door natuurrampen of gewapande conflictne
Apeldoorn
Hulp via kerken in West-Afrika
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Kindersponsoring
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Christelijke organisatie die zich inzet voor wees- en straatkinderen in Guinee en tegen armoedebestrijding in predikantengezinnen in Guinee. d
Arnhem
Fruitfull Life Foundation is een nieuwe christelijke stichting die werkt onder vrouwen wereldwijd. Ze strijden tegen armoede, gedwongen prostitutie en huiselijk geweld. Ook werken ze onder vluchtelingenvrouwen uit OekraÔne.
Coevorden
Stichting die zich inzet voor onderwijs voor kansarme kinderen in Sri Lanka
Delft
Hulp aan straatkinderen, drugssoldaten en kindprostituees in Rio de Janeiro
Den Haag
Verslavingszorg
Doorn
Wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert
Doorn
Wereld evangelisatie
Emmeloord
Hulp aan vervolgde christenen
Ermelo
Uitdelen van gevulde schoenendozen voor arme kinderen
Ermelo
Noodhulp aan verdreven mensen
Ermelo
Hulp aan RomaŪs
Ermelo
Hulp aan vervolgde christenen
Gorinchem
Verslavingszorg
Groningen
Wij bieden op 2 locaties in Heerhugowaard Beschermd Wonen. Ook†bieden wij ambulante woonbegeleiding.††
Heerhugowaard
Opvang van kinderen in risicogebieden
Hendrik Ido Ambacht
Hulpverlening en gemeentestichting
Hoenderloo
Hulp aan vervolgde christenen
Hoogblokland
Geven om kinderen in nood
Hoogeveen
Hulp in Oost-Europa
Hoogeveen
Stay Clean stimuleert en activeert ex-verslaafden om te streven naar een nieuw en dynamisch leven.
Houten
Steun aan kinderen in nood
Joure
Hulp aan kinderen in Oost-Europa
Krimpen aan de Lek
Evangelieverkondiger met nadruk op Oost-Europa
Krimpen aan de Lek
Hulp bieden†aan kwetsbare burgers - kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging
Leiden
Hulplijn voor uw problemen
Meppel
Hulpverlening bij psychische en psychosomatische problematiek
Middelburg
In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood is in de loop van de jaren het Kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische opleiding v oor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen.
Mynsheerenland
harety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen op Sri Lanka.
Nieuw - Lekkerland
Hulp aan partners van seksverslaafden en stellen die verlangen naar relatieherstel na seksverslaving.
Nieuw - Vennep
Hulp aan armen in RoemeniŽ
Nieuwegein
Hulp aan armen in RoemeniŽ
Nieuwegein
Nood- en structurele hulp wereldwijd
Nieuwleusen
Hulp aan Russische gevangenen
Nieuwleusen
Voedselbank PLUS
Oosterhout
Hulporganisatie
Renkum
Dak- en thuislozen zorg
Rotterdam
Jeugdzorg
Rotterdam
Varend ziekenhuis voor hulp aan allerarmsten in ontwikkelingslanden
Rotterdam
Zending en hulpverlening in Pakistan
Rotterdam
Opvang voor mensen met een verstandelijke beperking
Rotterdam
Verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank
Schoorl
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. ďSamen hebben we al jaren het verlangen om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven, maar vooral ook om ons in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie.Ē
Twello
Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.
Utrecht
Hulp aan straatkinderen in RoemeniŽ
Valkenswaard
Verslavingszorg
Veelerveen
Jeugdzorg
Vlaardingen
Hulp aan India en Nepal
Voorburg
Hulp aan weeskinderen
Zeewolde
Hulpverleningsprojechten op HaÔti
Zeewolde
TearFund helpt kerken om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede.
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zwolle
Kindersponsoring
Zwolle