Website
Jongerenevenement van de LEG Aalsmeer
Aalsmeerderbrug
Kerk
Alkmaar
Stichting die zorgt voor bijbelclubs, lesmaterialen en activiteiten voor kinden.
Amsterdam
Kinderevangelisatiegenootschap
Apeldoorn
We willen de tieners en kinderen leren ook een ‘Onesiforus’ te zijn in hun eigen omgeving.
Apeldoorn
Kaleb is een christelijke organisatie die allerlei activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 26 jaar.
Bilthoven
Kinderhulpwerk Nederland is een stichting met als doel kinderen in ontwikkelingslanden, met name in India en Nepal, via financiële adoptie een kans op een beter leven en een menswaardige toekomst te geven.
Brunssum
Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Door het geven van trainingen en het delen van kennis en materialen willen we een beweging op gang brengen van mensen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken.
Dinteloord
Jongeren organisatie
Driebergen
Jongerenavonden
Driebergen
Jongeren helpen hun talenten in te zetten
Ede
Geloven in opvoeding
Elburg
Jongeren organisatie
Harderwijk
Lesmaterialen voor kinderwerk verzorgen
Houten
Internationale jeugdorganisatie: jongeren mobiliseren, trainen en uitzending om bruggen te bouwen
Kruiningen
Kindercub
Nijkerk
Jongerenbeweging regio Nijmegen
Nijmegen
Kinder- en tienerkampen
Ommen
Interkerkelijke jeugdbeweging
Putten
Kinderwerk
Putten
Jongerenhulp
Urk
Alpha Cursus
Utrecht
Trefpunt voor studenten
Utrecht
Jeugdwerk van Pinkstergemeente Sion
Venlo
Voor kinderfeestjes
Zaandam
Goochelen, ballonnen en clownerie
Zoetermeer