Website
Nederlandstalig Duo
Drachten
Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf
Sneek
Worship-Praise Koor
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Administratie en belastingadvies
Drachten
Steun aan kinderen in nood
Joure
Rock Band
Buitenpost
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
Klassiek Koor
Berlikum
Maranatha Drogeham
Drogeham
Pnielkerk
Kerkwerve
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
CGK
Dokkum
Bethelkerk
Leeuwarden
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
CGK
Damwoude
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Weg
Heerenveen
Christengemeente
Buitenpost
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Blackgospel Solist
Leeuwarden
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
Hallum
Hallum
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Evangelische gemeente
Harlingen
Gemeente Gods
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Open Thuis
Drachten
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
RafaŽl
Terschelling
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Global Call Ministries
Joure
Pinkstergemeente
Heerenveen
Klassiek Koor
Sneek
De Toevlucht
Wolvega
Immanuelkerk
Noardburgum
Kruiskerk
Haulerwijk
Fonteinkerk
Heerenveen
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Franeker-Sexbierum
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
De Ark
Surhuisterveen
GKV
Dokkum
Blija-Holwerd
Blija
De Levensbron
Ureterp
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
Fonteinkerk
Buitenpost
Christelijke geestelijke gezondheidszorg
Drachten
Nederlandstalig Band
Donkerbroek
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Worship-Praise Gospelgroep
Burgum
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Worship-Praise Koor
Lauwersoog
Blackgospel Gospelgroep
Sneek
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Rock Praiseband
Leeuwarden
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Nederlandstalig Solist
Zwaagwesteinde
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Worship-Praise Band
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Dokkum
Pop Gospelgroep
Harlingen
Evangelische gemeente
Franeker
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Gezinscamping
Formerum
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Worship-Praise Gospelgroep
Joure
Pop Band
Surhuisterveen
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Lemmer
Lemmer
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
Gemeente Drachten
Drachten
ImmanuŽl
Haulerwijk
Worship-Praise Band
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Harkema
Filadelfia
Zwaagwesteinde
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
Midlum
Harlingen
Protestantse Gemeente Trynwalden
Oentsjerk
PKN
Damwoude
kerk van Vlieland
Vlieland
Pelikaankerk
Leeuwarden
Terpoarte
Deinum
Trinitas
Heerenveen
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
PKN
Lemmer
Protestantse Gemeente
Sneek
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
De Hege Stins
Stiens
Terptsjerke
Akkrum
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Clearcamp
Rinsumageest
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
Protestantse Gemeente
Workum
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
De Arke
Drachten
Gasthuiskerk
Bolsward
PKN
Jutrijp
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
PKN
Kollum
Kerkplein
Veenwouden
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Bij Protestantse Pers verschijnen uitgaven in het kader van gemeenteopbouw en spiritualiteit.
Heerenveen
Vormingsschool
Drachten
Christelijk cabaret
Leeuwarden
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Wolvega
Country-Folk-Blues Band
Wouterswoude
Worship-Praise Band
Broeksterwoude
TV programma maker
Leeuwarden
Boekhandel
Sneek
Voor wie Jeruzalem te ver is
Dokkum
Worship-Praise Gospelgroep
Ee
Blackgospel Gospelgroep
Leeuwarden
Nederlandstalig Kinderkoor
Burgum
Worship-Praise Gospelgroep
Damwoude
Uitgeverij
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
Jongbloed is de bijbeluitgever in het Nederlands taalgebied.
Heerenveen
Uitgeverij van Wijnen is een kleine uitgeverij die naast (maritiem-) historische boeken, waaronder standaardwerken over de Nederlandse geschiedenis van Jonathan Israel, over de geschiedenis van het weer in Nederland van Jan Buisman, en facsimile-uitgaven over oude scheepvaart, ook veel belangrijke theologische uitgaven uitbrengt
Franeker
CGK
Veenwouden
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Opstandingskerk
Leeuwarden
Kerk
Sneek
Kerk
Joure
Kerk
Parrega
Kerk
Leeuwarden
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Kerk
Franeker
Kerk
Drachten
Kerk
Leeuwarden
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Burgum
Burgum
Kerk
Echtenerbrug
Geloofsontwikkeling
Leeuwarden
Worship-Praise Solist
Leeuwarden
Worship-Praise Koor
Britsum