Website
Nederlandstalig Duo
Drachten
Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf
Sneek
Worship-Praise Koor
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Appelscha
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Maranatha
Franeker
De Ontmoeting
Workum
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Administratie en belastingadvies
Drachten
Steun aan kinderen in nood
Joure
Rock Band
Buitenpost
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
Levend Licht Kerk
Lemmer
Klassiek Koor
Berlikum
Pop Gospelgroep
Oosterwolde
Rock Band
Ee
Maranatha Drogeham
Drogeham
Franeker
Franeker
De Haven
Harlingen
Pnielkerk
Kerkwerve
CGK
Sint Jansklooster
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
Jelsum
Jelsum
De Regenboog
Surhuisterveen
CGK
Dokkum
Bethelkerk
Leeuwarden
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Eben Haezer
Drachten
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
CGK
Damwoude
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Weg
Heerenveen
Christengemeente
Buitenpost
Worship-Praise Band
Kollum
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Kollumerzwaag
Worship-Praise Kinderkoor
Zwaagwesteinde
Blackgospel Solist
Leeuwarden
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
Hallum
Hallum
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Gorredijk
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
Country-Folk-Blues Duo
Tzum
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Pastoraal magazine
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
Kamphuis
Ruigahuizen
Kamphuis
Ruigahuizen
Evangelische gemeente
Harlingen
Gemeente Gods
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
De Salvator
Leeuwarden
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Open Thuis
Drachten
De Ark
Dokkum
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
RafaŽl
Terschelling
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Global Call Ministries
Joure
Worship-Praise Band
Bakkeveen
Rock Band
Ferwert
Pinkstergemeente
Heerenveen
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Klassiek Koor
Sneek
De Toevlucht
Wolvega
Immanuelkerk
Noardburgum
Kruiskerk
Haulerwijk
De Morgenster
Leeuwarden
Fonteinkerk
Heerenveen
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Franeker-Sexbierum
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
De Ark
Surhuisterveen
Maranathakerk
Wijnjewoude
GKV
Dokkum
De Regenboog
Twijzel
Blija-Holwerd
Blija
De Levensbron
Ureterp
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
Fonteinkerk
Buitenpost
GKV
Harlingen
Worship-Praise Koor
Surhuisterveen, Leek
Christelijke geestelijke gezondheidszorg
Drachten
Pop Band
Franeker
Nederlandstalig Band
Donkerbroek
Rock Band
Broeksterwoude
Worship-Praise Gospelgroep
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Bolsward
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Worship-Praise Gospelgroep
Burgum
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Nederlandstalig Koor
Stiens
Worship-Praise Koor
Lauwersoog
Blackgospel Gospelgroep
Sneek
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Sneek
Worship-Praise Gospelgroep
Nijland
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Rock Praiseband
Leeuwarden
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Country-Folk-Blues Band
Broeksterw‚Ld
Nederlandstalig Solist
Zwaagwesteinde
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Worship-Praise Band
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Dokkum
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Pop Gospelgroep
Harlingen
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Korps Harlingen
Harlingen
Worship-Praise Praiseband
Sneek
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Gezinscamping
Formerum
Levensveranderend is het motto van Medema. Ze wil boeken uitgeven die mensen in aanraking brengen met Gods Woord, gericht op de breedte van de evangelische christenen in Nederland.
Heerenveen
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Nederlandstalig Band
Blija
Nederlandstalig Band
Holwerd
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Worship-Praise Band
Oosterbierum
Worship-Praise Gospelgroep
Joure
Pop Band
Surhuisterveen
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Lemmer
Lemmer
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
Gemeente Drachten
Drachten
ImmanuŽl
Haulerwijk
Worship-Praise Band
Drachten
Worship-Praise Band
Harkema
Worship-Praise Praiseband
Harkema
Filadelfia
Zwaagwesteinde
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Midlum
Harlingen
Noord
Langedijke
PKN
Haskerhorne
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
P.K.N. gemeente
Schettens
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
PKN
Damwoude
kerk van Vlieland
Vlieland
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
jeugdsite
Heerenveen
Pelikaankerk
Leeuwarden
Terpoarte
Deinum
Trinitas
Heerenveen
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
PKN
Lemmer
Protestantse Gemeente
Sneek
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Kerk
Parrega
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
PKN
Augustinusga
De Paadwizer
Balk
It Breah
Balk
De Hege Stins
Stiens
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
Terptsjerke
Akkrum
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
Clearcamp
Rinsumageest
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
PKN
Hurdegaryp
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
Protestantse Gemeente
Workum
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
De Arke
Drachten
Gasthuiskerk
Bolsward
PKN
Jutrijp
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
De Oase
Drachten
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
Menorah
Drachten
Zuiderkerk
Drachten
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
PKN
Grou
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
Martinikerk
Easterein
PKN
Kollum