Website
Aardappelkerkje
Franeker
Administratie en belastingadvies
Drachten
Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf
Sneek
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Bethelkerk
Leeuwarden
Bij Protestantse Pers verschijnen uitgaven in het kader van gemeenteopbouw en spiritualiteit.
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Kollumerzwaag
Blackgospel Gospelgroep
Bolsward
Blackgospel Gospelgroep
Sneek
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Oentsjerk
Blackgospel Gospelgroep
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Blija-Holwerd
Blija
Boekhandel
Sneek
Boekhandel
Heerenveen
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
Burgum
Burgum
CGK
Dokkum
CGK
Broeksterwoude
CGK
Sint Jansklooster
CGK
Veenwouden
CGK
Damwoude
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
Christelijk cabaret
Leeuwarden
Christelijke geestelijke gezondheidszorg
Drachten
Christengemeente
Buitenpost
Christengemeente Immanuel
Drachten
Clearcamp
Rinsumageest
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Country-Folk-Blues Band
Broeksterw‚Ld
Country-Folk-Blues Band
Wouterswoude
Country-Folk-Blues Duo
Tzum
De Ark
Dokkum
De Ark
Surhuisterveen
De Arke
Drachten
De Brug
Joure
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Haven
Harlingen
De Hege Stins
Stiens
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
De Levensbron
Ureterp
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
De Morgenster
Leeuwarden
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
De Oase
Drachten
De Ontmoeting
Workum
De Paadwizer
Balk
De Paedwizer
Frieschepalen
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
De Regenboog
Surhuisterveen
De Regenboog
Twijzel
De Salvator
Leeuwarden
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De Toevlucht
Wolvega
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Gorredijk
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
De Weg
Heerenveen
Eben Haezer
Drachten
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Harlingen
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Fonteinkerk
Heerenveen
Fonteinkerk
Buitenpost
Franeker
Franeker
Franeker-Sexbierum
Franeker
Gasthuiskerk
Bolsward
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Geloofsontwikkeling
Leeuwarden
Gemeente Drachten
Drachten
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Lemmer
Lemmer
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
Gezamelijke site
Drachten
Gezinscamping
Formerum
GKV
Dokkum
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
GKV
Harlingen
Global Call Ministries
Joure
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Hallum
Hallum
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
ImmanuŽl
Haulerwijk
Immanuelkerk
Noardburgum
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
It Breah
Balk
Jelsum
Jelsum
jeugdsite
Heerenveen
Jongbloed is de bijbeluitgever in het Nederlands taalgebied.
Heerenveen
Jozua
Drachten
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
Kamphuis
Ruigahuizen
Kamphuis
Ruigahuizen
Kapelkerk
Drachten
Kerk
Kollumerzwaag
Kerk
Sneek
Kerk
Joure
Kerk
Parrega
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Franeker
Kerk
Drachten
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Echtenerbrug
kerk van Vlieland
Vlieland
Kerkplein
Veenwouden
Klassiek Koor
Berlikum
Klassiek Koor
Sneek
Korps Harlingen
Harlingen
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Kruiskerk
Haulerwijk
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
Levend Licht Kerk
Lemmer
Levensveranderend is het motto van Medema. Ze wil boeken uitgeven die mensen in aanraking brengen met Gods Woord, gericht op de breedte van de evangelische christenen in Nederland.
Heerenveen
Maranatha
Franeker
Maranatha Drogeham
Drogeham
Maranathakerk
Wijnjewoude
Martinikerk
Easterein
Menorah
Drachten
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Midlum
Harlingen
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Nederlandstalig Band
Blija
Nederlandstalig Band
Holwerd
Nederlandstalig Band
Donkerbroek
Nederlandstalig Duo
Drachten
Nederlandstalig Gospelgroep
Broeksterwoude
Nederlandstalig Kinderkoor
Burgum
Nederlandstalig Koor
Stiens
Nederlandstalig Solist
Zwaagwesteinde
Noord
Langedijke
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Harkema
Online winkel
Buitenpost
Open Thuis
Drachten
Open Thuis
Drachten
Opstandingskerk
Leeuwarden
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
P.K.N. gemeente
Schettens
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Pastoraal magazine
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
Pelikaankerk
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Petrustsjerke
Garijp
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Pinkstergemeente
Heerenveen
PKN
Haskerhorne
PKN
Damwoude
PKN
Lemmer
PKN
Garijp
PKN
Augustinusga
PKN
Hurdegaryp
PKN
Jutrijp
PKN
Grou
PKN
Kollum
Pnielkerk
Kerkwerve
Pop Band
Franeker
Pop Band
Surhuisterveen
Pop Band
No Friesland
Pop Gospelgroep
Harlingen
Pop Gospelgroep
Oosterwolde
Protestantse Gemeente
Sneek
Protestantse Gemeente
Workum
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Protestantse Kerk
Parrega
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
RafaŽl
Terschelling
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
Rock Band
Buitenpost
Rock Band
Ferwert
Rock Band
Ee
Rock Band
Broeksterwoude
Rock Band
Leeuwarden
Rock Band
Drachten