Website
Worship-Praise Solist
Leeuwarden
Worship-Praise Praiseband
Harkema
Worship-Praise Koor
Lauwersoog
Worship-Praise Koor
Leeuwarden
Worship-Praise Koor
Britsum
Worship-Praise Gospelgroep
Ee
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Worship-Praise Gospelgroep
Joure
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Worship-Praise Gospelgroep
Burgum
Worship-Praise Gospelgroep
Damwoude
Worship-Praise Band
Dokkum
Worship-Praise Band
Drachten
Worship-Praise Band
Broeksterwoude
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Wolvega
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Vormingsschool
Drachten
Voor wie Jeruzalem te ver is
Dokkum
Uitgeverij van Wijnen is een kleine uitgeverij die naast (maritiem-) historische boeken, waaronder standaardwerken over de Nederlandse geschiedenis van Jonathan Israel, over de geschiedenis van het weer in Nederland van Jan Buisman, en facsimile-uitgaven over oude scheepvaart, ook veel belangrijke theologische uitgaven uitbrengt
Franeker
Uitgeverij
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
TV programma maker
Leeuwarden
Trinitas
Heerenveen
Terptsjerke
Akkrum
Terpoarte
Deinum
Steun aan kinderen in nood
Joure
Stadsfenne
Sneek
Sperkhem
Sneek
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Rock Praiseband
Leeuwarden
Rock Band
Buitenpost
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
RafaŽl
Terschelling
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Trynwalden
Oentsjerk
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Gemeente
Sneek
Protestantse Gemeente
Workum
Pop Gospelgroep
Harlingen
Pop Band
Surhuisterveen
Pnielkerk
Kerkwerve
PKN
Damwoude
PKN
Lemmer
PKN
Garijp
PKN
Jutrijp
PKN
Kollum
Pinkstergemeente
Heerenveen
Petrustsjerke
Garijp
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Pelikaankerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Opstandingskerk
Leeuwarden
Open Thuis
Drachten
Open Thuis
Drachten
Nederlandstalig Solist
Zwaagwesteinde
Nederlandstalig Kinderkoor
Burgum
Nederlandstalig Duo
Drachten
Nederlandstalig Band
Donkerbroek
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Midlum
Harlingen
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Maranatha Drogeham
Drogeham
Leeuwarden
Leeuwarden
Kruiskerk
Haulerwijk
Klassiek Koor
Berlikum
Klassiek Koor
Sneek
Kerkplein
Veenwouden
kerk van Vlieland
Vlieland
Kerk
Sneek
Kerk
Joure
Kerk
Parrega
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Franeker
Kerk
Drachten
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Echtenerbrug
Kapelkerk
Drachten
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
Jozua
Drachten
Jongbloed is de bijbeluitgever in het Nederlands taalgebied.
Heerenveen
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
Immanuelkerk
Noardburgum
ImmanuŽl
Haulerwijk
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Hallum
Hallum
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Global Call Ministries
Joure
GKV
Dokkum
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
Gezinscamping
Formerum
Gezamelijke site
Drachten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Gemeente Lemmer
Lemmer
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Drachten
Drachten
Geloofsontwikkeling
Leeuwarden
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Gasthuiskerk
Bolsward
Franeker-Sexbierum
Franeker
Fonteinkerk
Heerenveen
Fonteinkerk
Buitenpost
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Harlingen
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
De Weg
Heerenveen
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
De Toevlucht
Wolvega
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
De Paedwizer
Frieschepalen
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
De Levensbron
Ureterp
De Hege Stins
Stiens
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De Arke
Drachten
De Ark
Surhuisterveen
Country-Folk-Blues Band
Wouterswoude
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Clearcamp
Rinsumageest
Christengemeente Immanuel
Drachten
Christengemeente
Buitenpost
Christelijke geestelijke gezondheidszorg
Drachten
Christelijk cabaret
Leeuwarden
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
CGK
Dokkum
CGK
Broeksterwoude
CGK
Veenwouden
CGK
Damwoude
Burgum
Burgum
Boekhandel
Sneek
Blija-Holwerd
Blija
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Blackgospel Gospelgroep
Sneek
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Leeuwarden
Bij Protestantse Pers verschijnen uitgaven in het kader van gemeenteopbouw en spiritualiteit.
Heerenveen
Bethelkerk
Leeuwarden
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf
Sneek
Administratie en belastingadvies
Drachten