Website
De Vermaning
Akkrum
Terptsjerke
Akkrum
Worship-Praise Gospelgroep
Appelscha
PKN
Augustinusga
Worship-Praise Band
Bakkeveen
De Paadwizer
Balk
It Breah
Balk
Klassiek Koor
Berlikum
Nederlandstalig Band
Blija
Blija-Holwerd
Blija
Blackgospel Gospelgroep
Bolsward
De Vermaning
Bolsward
Gasthuiskerk
Bolsward
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Worship-Praise Koor
Britsum
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
Country-Folk-Blues Band
Broeksterw‚Ld
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Rock Band
Broeksterwoude
Worship-Praise Band
Broeksterwoude
Nederlandstalig Gospelgroep
Broeksterwoude
Online winkel
Buitenpost
Rock Band
Buitenpost
Christengemeente
Buitenpost
De Vermaning
Buitenpost
Fonteinkerk
Buitenpost
Nederlandstalig Kinderkoor
Burgum
Worship-Praise Gospelgroep
Burgum
Burgum
Burgum
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
De Vermaning
Damwoude
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
PKN
Damwoude
Worship-Praise Gospelgroep
Damwoude
CGK
Damwoude
Terpoarte
Deinum
CGK
Dokkum
Voor wie Jeruzalem te ver is
Dokkum
De Ark
Dokkum
Worship-Praise Gospelgroep
Dokkum
Worship-Praise Band
Dokkum
Blackgospel Gospelgroep
Dokkum
De Vermaning
Dokkum
GKV
Dokkum
Nederlandstalig Band
Donkerbroek
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
Eben Haezer
Drachten
Open Thuis
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Nederlandstalig Duo
Drachten
Vormingsschool
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Worship-Praise Band
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Rock Band
Drachten
Administratie en belastingadvies
Drachten
Bethel
Drachten
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Arke
Drachten
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
De Oase
Drachten
De Vermaning
Drachten
Gemeente Drachten
Drachten
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
Menorah
Drachten
Zuiderkerk
Drachten
Kerk
Drachten
Christelijke geestelijke gezondheidszorg
Drachten
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
GKV
Driesum
Maranatha Drogeham
Drogeham
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
GKV
Drogeham
Martinikerk
Easterein
Kerk
Echtenerbrug
Worship-Praise Gospelgroep
Ee
Rock Band
Ee
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Rock Band
Ferwert
Gezinscamping
Formerum
Pop Band
Franeker
Franeker
Franeker
Aardappelkerkje
Franeker
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
Franeker-Sexbierum
Franeker
Uitgeverij van Wijnen is een kleine uitgeverij die naast (maritiem-) historische boeken, waaronder standaardwerken over de Nederlandse geschiedenis van Jonathan Israel, over de geschiedenis van het weer in Nederland van Jan Buisman, en facsimile-uitgaven over oude scheepvaart, ook veel belangrijke theologische uitgaven uitbrengt
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Maranatha
Franeker
Kerk
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
De Vermaning
Gorredijk
PKN
Grou
De Vermaning
Grouw
Hallum
Hallum
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Harkema
Worship-Praise Band
Harkema
Worship-Praise Praiseband
Harkema
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Midlum
Harlingen
De Haven
Harlingen
Pop Gospelgroep
Harlingen
Bethel
Harlingen
Evangelische gemeente
Harlingen
De Vermaning
Harlingen
GKV
Harlingen
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Korps Harlingen
Harlingen
PKN
Haskerhorne
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
Kruiskerk
Haulerwijk
ImmanuŽl
Haulerwijk
Pinkstergemeente
Heerenveen
De deur
Heerenveen
De Vermaning
Heerenveen
Fonteinkerk
Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
jeugdsite
Heerenveen
Trinitas
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Levensveranderend is het motto van Medema. Ze wil boeken uitgeven die mensen in aanraking brengen met Gods Woord, gericht op de breedte van de evangelische christenen in Nederland.
Heerenveen
Bij Protestantse Pers verschijnen uitgaven in het kader van gemeenteopbouw en spiritualiteit.
Heerenveen
Jongbloed is de bijbeluitgever in het Nederlands taalgebied.
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
De Weg
Heerenveen
Boekhandel
Heerenveen
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Holwerd
Nederlandstalig Band
Holwerd
Worship-Praise Gospelgroep
Holwerd
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
PKN
Hurdegaryp
De Vermaning
Irnsum
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Jelsum
Jelsum
Steun aan kinderen in nood
Joure
Worship-Praise Gospelgroep
Joure
Kerk
Joure
De Vermaning
Joure
Global Call Ministries
Joure
De Brug
Joure
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
PKN
Jutrijp
Pnielkerk
Kerkwerve
Worship-Praise Band
Kollum
PKN
Kollum
Blackgospel Gospelgroep
Kollumerzwaag
Kerk
Kollumerzwaag
Noord
Langedijke
Worship-Praise Koor
Lauwersoog
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De Morgenster
Leeuwarden
De Vermaning
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Opstandingskerk
Leeuwarden
Pelikaankerk
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Christelijk cabaret
Leeuwarden
Bethelkerk
Leeuwarden
De Salvator
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Worship-Praise Koor
Leeuwarden
Rock Praiseband
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Rock Band
Leeuwarden
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Blackgospel Gospelgroep
Leeuwarden
Worship-Praise Solist
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
TV programma maker
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Geloofsontwikkeling
Leeuwarden
Gemeente Lemmer
Lemmer
PKN
Lemmer
Worship-Praise Gospelgroep
Lemmer
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Levend Licht Kerk
Lemmer
Worship-Praise Gospelgroep
Minnertsga
Worship-Praise Gospelgroep
Nijland
Pop Band
No Friesland
Immanuelkerk
Noardburgum
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Worship-Praise Gospelgroep
Oenkerk
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
Blackgospel Gospelgroep
Oentsjerk
De Vermaning
Oldeboorn
Worship-Praise Band
Oosterbierum
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Pop Gospelgroep
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Kerk
Parrega
Kerk
Parrega
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
De Vermaning
Poppingawier
Clearcamp
Rinsumageest
Kamphuis
Ruigahuizen
Kamphuis
Ruigahuizen
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
P.K.N. gemeente
Schettens
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Webshop
Sint Annaparochie
CGK
Sint Jansklooster
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
De Vermaning
Sneek
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek