Website
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Nederlandstalig Solist
Zwaagwesteinde
Worship-Praise Kinderkoor
Zwaagwesteinde
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
Country-Folk-Blues Band
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
De Ontmoeting
Workum
De Vermaning
Workum
Protestantse Gemeente
Workum
De Toevlucht
Wolvega
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Wolvega
Rock Band
Wolvega
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Maranathakerk
Wijnjewoude
De Vermaning
Warga
kerk van Vlieland
Vlieland
CGK
Veenwouden
De Vermaning
Veenwouden
Kerkplein
Veenwouden
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
Worship-Praise Gospelgroep
Ureterp
De Levensbron
Ureterp
Country-Folk-Blues Duo
Tzum
Worship-Praise Gospelgroep
Tzum
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
De Regenboog
Twijzel
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
De Vermaning
Tjalleberd
RafaŽl
Terschelling
De Vermaning
Terhorne
Worship-Praise Koor
Surhuisterveen, Leek
De Regenboog
Surhuisterveen
De Ark
Surhuisterveen
De Vermaning
Surhuisterveen
Pop Band
Surhuisterveen
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Nederlandstalig Koor
Stiens
De Hege Stins
Stiens
De Vermaning
Stiens
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
De Vermaning
Sneek
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Protestantse Gemeente
Sneek
Klassiek Koor
Sneek
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
Blackgospel Gospelgroep
Sneek
Worship-Praise Praiseband
Sneek
Worship-Praise Gospelgroep
Sneek
Kerk
Sneek
Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf
Sneek
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Softwarepakket voor liederenpresentatie
Sneek
Boekhandel
Sneek
CGK
Sint Jansklooster
Webshop
Sint Annaparochie
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
P.K.N. gemeente
Schettens
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
Kamphuis
Ruigahuizen
Kamphuis
Ruigahuizen
Clearcamp
Rinsumageest
De Vermaning
Poppingawier
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Kerk
Parrega
Kerk
Parrega
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Pop Gospelgroep
Oosterwolde
Worship-Praise Band
Oosterbierum
De Vermaning
Oldeboorn
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
Blackgospel Gospelgroep
Oentsjerk
Worship-Praise Gospelgroep
Oenkerk
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Immanuelkerk
Noardburgum
Pop Band
No Friesland
Worship-Praise Gospelgroep
Nijland
Worship-Praise Gospelgroep
Minnertsga
Gemeente Lemmer
Lemmer
PKN
Lemmer
Worship-Praise Gospelgroep
Lemmer
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Levend Licht Kerk
Lemmer
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De Morgenster
Leeuwarden
De Vermaning
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Opstandingskerk
Leeuwarden
Pelikaankerk
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Christelijk cabaret
Leeuwarden
Bethelkerk
Leeuwarden
De Salvator
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Worship-Praise Koor
Leeuwarden
Rock Praiseband
Leeuwarden
Blackgospel Solist
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Rock Band
Leeuwarden
Worship-Praise Praiseband
Leeuwarden
Worship-Praise Gospelgroep
Leeuwarden
Blackgospel Gospelgroep
Leeuwarden
Worship-Praise Solist
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
TV programma maker
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Geloofsontwikkeling
Leeuwarden
Worship-Praise Koor
Lauwersoog
Noord
Langedijke
Blackgospel Gospelgroep
Kollumerzwaag
Kerk
Kollumerzwaag
Worship-Praise Band
Kollum
PKN
Kollum
Pnielkerk
Kerkwerve
PKN
Jutrijp
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
Steun aan kinderen in nood
Joure
Worship-Praise Gospelgroep
Joure
Kerk
Joure
De Vermaning
Joure
Global Call Ministries
Joure
De Brug
Joure
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Jelsum
Jelsum
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
De Vermaning
Irnsum
PKN
Hurdegaryp
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De Vermaning
Holwerd
Nederlandstalig Band
Holwerd
Worship-Praise Gospelgroep
Holwerd
De Vermaning
Hindeloopen
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Pinkstergemeente
Heerenveen
De deur
Heerenveen
De Vermaning
Heerenveen
Fonteinkerk
Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
jeugdsite
Heerenveen
Trinitas
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
Uitgeverij
Heerenveen
Barnabas is voor mensen met een voorkeur voor bijbelgetrouwe boeken, zowel voor persoonlijke geloofsopbouw, bijbelstudie als ontspanning.
Heerenveen
In het fonds Benjamin worden kinderbijbels uitgebracht, boeken met Bijbelverhalen, kerstprentenboekjes, en doe- en speelmaterialen, zoals stickerboeken en kartonboeken met luikjes en puzzels.
Heerenveen
Columbus is een eigentijds en gevarieerd fonds, met prentenboeken, (eerste) leesboeken, en fictie voor alle leeftijden t m 17 jaar, inclusief Young Adult boeken en midi-thrillers.
Heerenveen
Groen richt zich op de volle breedte van de gereformeerde gezindte. In de uitgaven worden bijbelteksten uit de Statenvertaling en of Herziene Statenvertaling geciteerd.
Heerenveen
Levensveranderend is het motto van Medema. Ze wil boeken uitgeven die mensen in aanraking brengen met Gods Woord, gericht op de breedte van de evangelische christenen in Nederland.
Heerenveen
Bij Protestantse Pers verschijnen uitgaven in het kader van gemeenteopbouw en spiritualiteit.
Heerenveen
Jongbloed is de bijbeluitgever in het Nederlands taalgebied.
Heerenveen
Blackgospel Gospelgroep
Heerenveen
Geloof, gezin en geniet worden in de artikelen samengebracht tot ťen magazine: Jente.
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
Pastoraal magazine
Heerenveen
De Weg
Heerenveen
Boekhandel
Heerenveen
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
Kruiskerk
Haulerwijk
ImmanuŽl
Haulerwijk
PKN
Haskerhorne
Midlum
Harlingen
De Haven
Harlingen
Pop Gospelgroep
Harlingen
Bethel
Harlingen
Evangelische gemeente
Harlingen
De Vermaning
Harlingen
GKV
Harlingen
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Korps Harlingen
Harlingen
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Harkema
Worship-Praise Band
Harkema
Worship-Praise Praiseband
Harkema
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Hallum
Hallum
De Vermaning
Grouw
PKN
Grou
De Vermaning
Gorredijk
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
De Paedwizer
Frieschepalen
Pop Band
Franeker
Franeker
Franeker
Aardappelkerkje
Franeker
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
Franeker-Sexbierum
Franeker
Uitgeverij van Wijnen is een kleine uitgeverij die naast (maritiem-) historische boeken, waaronder standaardwerken over de Nederlandse geschiedenis van Jonathan Israel, over de geschiedenis van het weer in Nederland van Jan Buisman, en facsimile-uitgaven over oude scheepvaart, ook veel belangrijke theologische uitgaven uitbrengt
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Maranatha
Franeker
Kerk
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Gezinscamping
Formerum
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Rock Band
Ferwert
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Worship-Praise Gospelgroep
Ee
Rock Band
Ee
Kerk
Echtenerbrug
Martinikerk
Easterein
Maranatha Drogeham
Drogeham
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
GKV
Drogeham
GKV
Driesum
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
Eben Haezer
Drachten
Open Thuis
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Nederlandstalig Duo
Drachten
Vormingsschool
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Blackgospel Gospelgroep
Drachten
Worship-Praise Band
Drachten
Worship-Praise Praiseband
Drachten
Rock Band
Drachten
Administratie en belastingadvies
Drachten
Bethel
Drachten
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Arke
Drachten
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten