Website
De Vermaning
Akkrum
Terptsjerke
Akkrum
Blija-Holwerd
Blija
De Vermaning
Bolsward
Gasthuiskerk
Bolsward
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Christengemeente
Buitenpost
De Vermaning
Buitenpost
Fonteinkerk
Buitenpost
Burgum
Burgum
De Vermaning
Damwoude
PKN
Damwoude
CGK
Damwoude
Terpoarte
Deinum
CGK
Dokkum
De Vermaning
Dokkum
GKV
Dokkum
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
Open Thuis
Drachten
Bethel
Drachten
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Arke
Drachten
De Vermaning
Drachten
Gemeente Drachten
Drachten
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
Kerk
Drachten
GKV
Driesum
Maranatha Drogeham
Drogeham
GKV
Drogeham
Kerk
Echtenerbrug
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Franeker-Sexbierum
Franeker
Kerk
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
De Vermaning
Grouw
Hallum
Hallum
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Midlum
Harlingen
Bethel
Harlingen
Evangelische gemeente
Harlingen
De Vermaning
Harlingen
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Kruiskerk
Haulerwijk
ImmanuŽl
Haulerwijk
Pinkstergemeente
Heerenveen
De deur
Heerenveen
De Vermaning
Heerenveen
Fonteinkerk
Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Trinitas
Heerenveen
De Weg
Heerenveen
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Holwerd
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De Vermaning
Irnsum
Kerk
Joure
De Vermaning
Joure
Global Call Ministries
Joure
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
PKN
Jutrijp
Pnielkerk
Kerkwerve
PKN
Kollum
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De Vermaning
Leeuwarden
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Opstandingskerk
Leeuwarden
Pelikaankerk
Leeuwarden
Bethelkerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Lemmer
Lemmer
PKN
Lemmer
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Immanuelkerk
Noardburgum
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Protestantse Gemeente Trynwalden
Oentsjerk
De Vermaning
Oldeboorn
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Kerk
Parrega
De Vermaning
Poppingawier
Clearcamp
Rinsumageest
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
De Vermaning
Sneek
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Protestantse Gemeente
Sneek
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
Kerk
Sneek
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
De Hege Stins
Stiens
De Vermaning
Stiens
De Ark
Surhuisterveen
De Vermaning
Surhuisterveen
De Vermaning
Terhorne
RafaŽl
Terschelling
De Vermaning
Tjalleberd
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
De Levensbron
Ureterp
CGK
Veenwouden
De Vermaning
Veenwouden
Kerkplein
Veenwouden
kerk van Vlieland
Vlieland
De Vermaning
Warga
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
De Toevlucht
Wolvega
De Vermaning
Workum
Protestantse Gemeente
Workum
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde