Website
De Vermaning
Akkrum
Terptsjerke
Akkrum
PKN
Augustinusga
De Paadwizer
Balk
It Breah
Balk
Blija-Holwerd
Blija
De Vermaning
Bolsward
Gasthuiskerk
Bolsward
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Christengemeente
Buitenpost
De Vermaning
Buitenpost
Fonteinkerk
Buitenpost
Burgum
Burgum
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
De Vermaning
Damwoude
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
PKN
Damwoude
CGK
Damwoude
Terpoarte
Deinum
CGK
Dokkum
De Ark
Dokkum
De Vermaning
Dokkum
GKV
Dokkum
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
Eben Haezer
Drachten
Open Thuis
Drachten
Bethel
Drachten
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Arke
Drachten
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
De Oase
Drachten
De Vermaning
Drachten
Gemeente Drachten
Drachten
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
Menorah
Drachten
Zuiderkerk
Drachten
Kerk
Drachten
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
GKV
Driesum
Maranatha Drogeham
Drogeham
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
GKV
Drogeham
Martinikerk
Easterein
Kerk
Echtenerbrug
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Franeker
Franeker
Aardappelkerkje
Franeker
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
Franeker-Sexbierum
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Maranatha
Franeker
Kerk
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
De Vermaning
Gorredijk
PKN
Grou
De Vermaning
Grouw
Hallum
Hallum
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Midlum
Harlingen
De Haven
Harlingen
Bethel
Harlingen
Evangelische gemeente
Harlingen
De Vermaning
Harlingen
GKV
Harlingen
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Korps Harlingen
Harlingen
PKN
Haskerhorne
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
Kruiskerk
Haulerwijk
ImmanuŽl
Haulerwijk
Pinkstergemeente
Heerenveen
De deur
Heerenveen
De Vermaning
Heerenveen
Fonteinkerk
Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
jeugdsite
Heerenveen
Trinitas
Heerenveen
De Weg
Heerenveen
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Holwerd
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
PKN
Hurdegaryp
De Vermaning
Irnsum
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Jelsum
Jelsum
Kerk
Joure
De Vermaning
Joure
Global Call Ministries
Joure
De Brug
Joure
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
PKN
Jutrijp
Pnielkerk
Kerkwerve
PKN
Kollum
Kerk
Kollumerzwaag
Noord
Langedijke
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De Morgenster
Leeuwarden
De Vermaning
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Opstandingskerk
Leeuwarden
Pelikaankerk
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Bethelkerk
Leeuwarden
De Salvator
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Lemmer
Lemmer
PKN
Lemmer
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Levend Licht Kerk
Lemmer
Immanuelkerk
Noardburgum
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
De Vermaning
Oldeboorn
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Kerk
Parrega
Kerk
Parrega
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
De Vermaning
Poppingawier
Clearcamp
Rinsumageest
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
P.K.N. gemeente
Schettens
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
CGK
Sint Jansklooster
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
De Vermaning
Sneek
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Protestantse Gemeente
Sneek
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
Kerk
Sneek
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
De Hege Stins
Stiens
De Vermaning
Stiens
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
De Regenboog
Surhuisterveen
De Ark
Surhuisterveen
De Vermaning
Surhuisterveen
De Vermaning
Terhorne
RafaŽl
Terschelling
De Vermaning
Tjalleberd
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
De Regenboog
Twijzel
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
De Levensbron
Ureterp
CGK
Veenwouden
De Vermaning
Veenwouden
Kerkplein
Veenwouden
kerk van Vlieland
Vlieland
De Vermaning
Warga
Maranathakerk
Wijnjewoude
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
De Toevlucht
Wolvega
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
De Ontmoeting
Workum
De Vermaning
Workum
Protestantse Gemeente
Workum
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde