Website
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Maranatha
Franeker
De Ontmoeting
Workum
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Levend Licht Kerk
Lemmer
Maranatha Drogeham
Drogeham
Franeker
Franeker
De Haven
Harlingen
Pnielkerk
Kerkwerve
CGK
Sint Jansklooster
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
Jelsum
Jelsum
De Regenboog
Surhuisterveen
CGK
Dokkum
Bethelkerk
Leeuwarden
CGK
Broeksterwoude
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Eben Haezer
Drachten
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
CGK
Damwoude
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
Christengemeente Immanuel
Drachten
De Weg
Heerenveen
Christengemeente
Buitenpost
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
Hallum
Hallum
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Gorredijk
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Evangelische gemeente
Harlingen
Gemeente Gods
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Jozua
Drachten
Open Thuis
Drachten
De Salvator
Leeuwarden
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Open Thuis
Drachten
De Ark
Dokkum
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
RafaŽl
Terschelling
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Global Call Ministries
Joure
Pinkstergemeente
Heerenveen
De Toevlucht
Wolvega
Immanuelkerk
Noardburgum
Kruiskerk
Haulerwijk
De Morgenster
Leeuwarden
Fonteinkerk
Heerenveen
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
Franeker-Sexbierum
Franeker
De Paedwizer
Frieschepalen
De Ark
Surhuisterveen
Maranathakerk
Wijnjewoude
GKV
Dokkum
De Regenboog
Twijzel
Blija-Holwerd
Blija
De Levensbron
Ureterp
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
Fonteinkerk
Buitenpost
GKV
Harlingen
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Korps Harlingen
Harlingen
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Lemmer
Lemmer
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
Gemeente Drachten
Drachten
ImmanuŽl
Haulerwijk
Filadelfia
Zwaagwesteinde
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
Midlum
Harlingen
Noord
Langedijke
PKN
Haskerhorne
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
P.K.N. gemeente
Schettens
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
PKN
Damwoude
kerk van Vlieland
Vlieland
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
jeugdsite
Heerenveen
Pelikaankerk
Leeuwarden
Terpoarte
Deinum
Trinitas
Heerenveen
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
PKN
Lemmer
Protestantse Gemeente
Sneek
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Kerk
Parrega
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
Petrustsjerke
Garijp
PKN
Garijp
PKN
Augustinusga
De Paadwizer
Balk
It Breah
Balk
De Hege Stins
Stiens
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
Terptsjerke
Akkrum
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
Clearcamp
Rinsumageest
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
PKN
Hurdegaryp
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
Protestantse Gemeente
Workum
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
De Arke
Drachten
Gasthuiskerk
Bolsward
PKN
Jutrijp
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
De Oase
Drachten
Gezamelijke site
Drachten
Kapelkerk
Drachten
Menorah
Drachten
Zuiderkerk
Drachten
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
PKN
Grou
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
Martinikerk
Easterein
PKN
Kollum
Kerkplein
Veenwouden
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
CGK
Veenwouden
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Kerk
Kollumerzwaag
Opstandingskerk
Leeuwarden
Kerk
Sneek
Kerk
Joure
Kerk
Parrega
Kerk
Leeuwarden
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Kerk
Franeker
Kerk
Drachten
Kerk
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
Aardappelkerkje
Franeker
De Brug
Joure
Burgum
Burgum
Kerk
Echtenerbrug