Website
Aardappelkerkje
Franeker
Baptistengemeente Lemmer
Lemmer
Bethel
Harlingen
Bethel
Drachten
Bethelkerk
Leeuwarden
Blija-Holwerd
Blija
Boornbergum/Kortehemmen
Boornbergum
Burgum
Burgum
CGK
Dokkum
CGK
Broeksterwoude
CGK
Sint Jansklooster
CGK
Veenwouden
CGK
Damwoude
Chistelijk Gereformeerde Kerk
Sneek
Christengemeente
Buitenpost
Christengemeente Immanuel
Drachten
Clearcamp
Rinsumageest
De Ark
Dokkum
De Ark
Surhuisterveen
De Arke
Drachten
De Brug
Joure
De Christengemeenschap Leeuwarden
Leeuwarden
De deur
Leeuwarden
De deur
Heerenveen
De Fontein Drachten-Nijega
Drachten
De Haven
Harlingen
De Hege Stins
Stiens
De Hoeksteen Drachten-Oost
Drachten
De Hoeksteen Drachten-Zuid/West
Drachten
De Levensbron
Ureterp
De Lytse Streek - Baard Franeker Itens Witmarsum
Franeker
De Lytse Streek Itens/Baard
Itens
De Morgenster
Leeuwarden
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd
De Oase
Drachten
De Ontmoeting
Workum
De Paadwizer
Balk
De Paedwizer
Frieschepalen
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-LoŽnga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.
Scharnegoutum
De Regenboog
Surhuisterveen
De Regenboog
Twijzel
De Salvator
Leeuwarden
de schaapkooi Terschelling
Hoorn Terschelling
De Toevlucht
Wolvega
De Vermaning
Damwoude
De Vermaning
Leeuwarden
De Vermaning
Oldeboorn
De Vermaning
Heerenveen
De Vermaning
Sneek
De Vermaning
Warga
De Vermaning
Hindeloopen
De Vermaning
Poppingawier
De Vermaning
Holwerd
De Vermaning
Stiens
De Vermaning
Surhuisterveen
De Vermaning
Akkrum
De Vermaning
Terhorne
De Vermaning
Gorredijk
De Vermaning
Tjalleberd
De Vermaning
Dokkum
De Vermaning
Workum
De Vermaning
Irnsum
De Vermaning
Joure
De Vermaning
Bolsward
De Vermaning
Drachten
De Vermaning
Grouw
De Vermaning
Buitenpost
De Vermaning
Veenwouden
De Vermaning
Harlingen
De Weg
Heerenveen
Eben Haezer
Drachten
Evangelische Gemeenschap Sneek
Sneek
Evangelische Gemeente
Leeuwarden
Evangelische Gemeente
Oosterwolde
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Franeker
Evangelische gemeente
Harlingen
Filadelfia
Zwaagwesteinde
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek
Fonteinkerk
Heerenveen
Fonteinkerk
Buitenpost
Franeker
Franeker
Franeker-Sexbierum
Franeker
Gasthuiskerk
Bolsward
Gemeente Drachten
Drachten
Gemeente Gods
Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden
Gemeente Lemmer
Lemmer
Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum
Gereformeerde Kerk Damwoude
Damwoude
Gereformeerde Kerk Driesum CA
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Drogeham
Drogeham
Gereformeerde Kerk Ferwert
Ferwert
Gereformeerde Kerk Harkema
Harkema
Gereformeerde kerk Keppelstok
Drachtstercompagnie
Gereformeerde Kerk Noordwolde
Noordwolde
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Wouterswoude
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sneek-Koudum
Sneek
Gereformeerde kerk Winsum e.o
Winsum
Gereformeerde Kerk Wolvega
Wolvega
Gezamelijke site
Drachten
GKV
Dokkum
GKV
Driesum
GKV
Drogeham
GKV
Harlingen
Global Call Ministries
Joure
Grote Kerk Harlingen
Harlingen
Hallum
Hallum
Heilige Nikolaas de Wonderdoener
Hemelum
Hersteld Hervormde Kerk
Garijp
Hervormde Gemeente Britsum
Britsum
Hervormde Gemeente Cornjum
Cornjum
Hervormde Gemeente Haulerwijk
Haulerwijk
Hervormde Gemeente Jelsum
Jelsum
Hervormde Gemeente Stiens
Stiens
Hooge Eschkerk
Oosterwolde
ImmanuŽl
Haulerwijk
Immanuelkerk
Noardburgum
It Breah
Balk
Jelsum
Jelsum
jeugdsite
Heerenveen
Jozua
Drachten
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag
Jubbega
Kapelkerk
Drachten
Kerk
Kollumerzwaag
Kerk
Sneek
Kerk
Joure
Kerk
Parrega
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Franeker
Kerk
Drachten
Kerk
Leeuwarden
Kerk
Echtenerbrug
kerk van Vlieland
Vlieland
Kerkplein
Veenwouden
Korps Harlingen
Harlingen
Korps Leeuwarden
Leeuwarden
Kruiskerk
Haulerwijk
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden
Levend Licht Kerk
Lemmer
Maranatha
Franeker
Maranatha Drogeham
Drogeham
Maranathakerk
Wijnjewoude
Martinikerk
Easterein
Menorah
Drachten
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Leeuwarden
Midlum
Harlingen
Nederlands Hervormde Gemeente
Hardegarijp
Noord
Langedijke
Open Thuis
Drachten
Open Thuis
Drachten
Opstandingskerk
Leeuwarden
Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
P.K.N. gemeente
Schettens
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Parkkerk Leeuwarden
Leeuwarden
Pelikaankerk
Leeuwarden
Perspectief
Leeuwarden
Petrusgemeente
Broeksterwoude
Petrustsjerke
Garijp
Pinkstergemeente
Leeuwarden
Pinkstergemeente
Heerenveen
PKN
Haskerhorne
PKN
Damwoude
PKN
Lemmer
PKN
Garijp
PKN
Augustinusga
PKN
Hurdegaryp
PKN
Jutrijp
PKN
Grou
PKN
Kollum
Pnielkerk
Kerkwerve
Protestantse Gemeente
Sneek
Protestantse Gemeente
Workum
Protestantse Gemeente Haskerhorne
Oudehaske
Protestantse Gemeente Oosterwolde
Oosterwolde
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Parrega
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum
Protestantse Gemeente Sumar
Sumar
Protestantse Gemeente Trynw«lden
Oentsjerk
Protestantse Gemeente Tsjerkeluden
Tsjerkeluden
Protestantse Gemeente Tytsjerk
Tytsjerk
Protestantse Gemeente Willemstad
Willemstad
Protestantse Kerk
Parrega
Protestantse Kerken Opeinde
Opeinde
RafaŽl
Terschelling
Rehobothkerk
Zwaagwesteinde
Sperkhem
Sneek
Stadsfenne
Sneek
Terpoarte
Deinum
Terptsjerke
Akkrum
Trinitas
Heerenveen
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Sneek
Zuiderkerk
Drachten