Website
Ondersteuning van verschillende zendelingen over de hele wereld
Harkema
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Wolvega