Website
Hulporganisatie in landen die getroffen zijn door natuurrampen of gewapande conflictne
Apeldoorn
Hulporganisatie
Renkum
Hulp via kerken in West-Afrika
Apeldoorn
Hulp aan Romaís
Ermelo
Hulp aan vervolgde christenen
Ermelo
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Christelijke organisatie die zich inzet voor wees- en straatkinderen in Guinee en tegen armoedebestrijding in predikantengezinnen in Guinee. d
Arnhem
Hulpverlening en gemeentestichting
Hoenderloo
Noodhulp aan verdreven mensen
Ermelo
Kindersponsoring
Apeldoorn
Uitdelen van gevulde schoenendozen voor arme kinderen
Ermelo