Website
Protestantse gemeente Laren
Eemnes
Eemdijk
Eemdijk
Westerkerk
Eemdijk
De Bron
Driebergen - Rijsenburg
Zendingsorganisatie
Driebergen - Rijsenburg
Getuigen door te dienen
Driebergen - Rijsenburg
Bijbelvertalers
Driebergen
Training voor jongerenwerkers
Driebergen
Jongeren organisatie
Driebergen
Huwelijkscursussen op diverse plaatsen
Driebergen
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.
Driebergen
Ondersteuning van messiaanse gemeenten
Driebergen
CGK Driebergen
Driebergen
Cursus Hebreeuws, de Torah als basis van het Evangelie
Driebergen
Gespreksavonden over huwelijk
Driebergen
Jongerenavonden
Driebergen
Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten
Driebergen
Missionaire netwerkorganisatie
Driebergen
EA-magazine voor missionaire gemeenteopbouw
Driebergen
De Christengemeenschap Driebergen
Driebergen
Organisatie om mensen om te bouwen
Driebergen
werken in de kerk
Driebergen
Verslavingszorg
Doorn
Motto: winnen, bouwen, zenden
Doorn
Christelijk conferentiecentrum
Doorn
Wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert
Doorn
Christelijk conferentiecentrum
Doorn
Accommodatie
Doorn
Zendingswerk Middernachtsroep is een wereldwijd, interkerkelijk en evangelisch zendingswerk, dat als doel heeft het Evangelie te verkondigen en de mensen erop te wijzen dat Jezus spoedig terugkomt. De naam Middernachtsroep is afgeleid van MatteŁs 25:6: ĎEn te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!í
Doorn
Uitgeverij van boeken en tijdschriften rond de wederkomst.
Doorn
Hersteld Hervormde Kerk
Doorn
PKN
Doorn
Elim
Doorn
Stichting Volharding is een interkerkelijke stichting die zich sinds 2003 bezighoudt met evangelisatiewerk in Belgische strafinrichtingen en op Nederlandse politiebureaus.
Dirksland
MareKerk
De Meern
Kerk
De Bilt
PKN
Cothen
Reli-reizigers
Cothen
Christelijk vakantiepark
Cantignergues Frankrijk - Utercht
De Reddingsark
Bunschoten - Spakenburg
Vereniging Christen-Juristen
Bunschoten - Spakenburg
Kerk
Bunschoten - Spakenburg
Immanuelkerk
Bunschoten - Spakenburg
Petrakerk
Bunschoten - Spakenburg
Worship-Praise Gospelgroep
Bunschoten Spakenburg
De Bron en De Fontein
Bunschoten
Juridische dienstverlening
Bunschoten
Evangelische gemeente
Bilthoven
Stedelijke of regionale campagnes
Bilthoven
Jongerenmagazine
Bilthoven
PKN
Bilthoven
Kindervakanties
Bilthoven
Kaleb is een christelijke organisatie die allerlei activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 26 jaar.
Bilthoven
Worship-Praise Koor
Bergambacht
Worship-Praise Band
Benschop
De Reddingsark
Baarn
Christelijke boekhandel
Baarn
Blackgospel Koor
Baarn
Het Joodse volk helpen terug te keren naar Israel
Baarn
Paaskerk
Baarn
Pauluskerk
Baarn
CGK
Baarn
het uitdragen en verder ontwikkelen van de christelijke filosofie.
Amersfoort
CD en dvd-producties
Amersfoort
Ichthuskerk
Amersfoort
Relaties met moslimmedelanders
Amersfoort
Zorgverzekering
Amersfoort
Wetenschappelijk studiecentrum/steun bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening
Amersfoort
Rock Koor
Amersfoort
Evangelische gemeente
Amersfoort
PKN CGK NGK Kruispuntkerk Amersfoort/Vathorst
Amersfoort
Training en vorming
Amersfoort
Worship-Praise Koor
Amersfoort
Fondsen en medewerkers werven voor het wereldwijde werk van Medair
Amersfoort
Evangelische gemeente
Amersfoort
Worship-Praise Praiseband
Amersfoort
Nederlandse tak van Community Bible Study International
Amersfoort
Worship-Praise Gospelgroep
Amersfoort
Worship-Praise Praiseband
Amersfoort
Training en vorming
Amersfoort
Zending d.m.v. televisieprogrammas
Amersfoort
Baptistengemeente Amersfoort
Amersfoort
Kerk
Amersfoort
Inside Out Publishers publiceert boeken die een bijdrage wil leveren aan de vernieuwing van christenen en de kerk met het oog op Gods koninkrijk, hier en nu.
Amersfoort
De IBB is een interkerkelijke organisatie die het evangelie bekend wil maken aan kinderen, en jong en oud wil stimuleren tot het lezen van de Bijbel en tot gebed.
Amersfoort
Voor dove christenen in en buiten Nedeland
Amersfoort
Forum voor geloof, wetenschap en samenleving
Amersfoort
Kwartaalmagazine geloofsopbouw
Amersfoort
Tijdschrift van de ChristenUnie
Amersfoort
Kerk
Amersfoort
Voorzien in en ontwikkelen van producten om de kerk mee uit te rusten.
Amersfoort
Adventkerk
Amersfoort
Christelijke webwinkel
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
De Ark
Amersfoort
Jeugdkampen
Amersfoort
De deur
Amersfoort
De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o.
Amersfoort
De Kandelaar
Amersfoort
De Lichtkring gemeente De Horsten
Amersfoort
De Lichtkring gemeente Emiclaer
Amersfoort
Emmauskerk
Amersfoort
Voor dove christenen in en buiten Nedeland
Amersfoort
Gemeente Amersfoort
Amersfoort
GKV Vathorst
Amersfoort
Korps Amersfoort
Amersfoort
Relaties met moslimmedelanders
Amersfoort
Martuskerk
Amersfoort
Perspectief
Amersfoort
PKN
Amersfoort
PKN
Amersfoort
St. Joriskerk
Amersfoort
Organiseren van weekenden en avonden om Gods perspectief te zoeken
Amersfoort
Westerkerk
Amersfoort
Hulpmiddel bij het dagelijks lezen en overdenken van de Bijbel
Amersfoort
Internationale vereniging van christenzakenmensen, -ondernemers en -managers
Amersfoort
Christelijk onafhankelijk financieel adviesbureau
Amersfoort
Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
Amersfoort
Praktijk voor psychologische hulp- en dienstverlening aan expatriates en de bedrijven of organisaties die hen uitzenden
Amersfoort
Noodhulp aan kinderen
Amersfoort
Uitvaartzorg
Amerongen
Ontwikkeling van bijbelgetrouw materiaal
Amerongen
Evangelische bijbelschool
Amerongen
Hesteld Hervormde Kerk
Achterberg
Dorpskerk
Abcoude