Website
Hulp aan India en Nepal
Voorburg
Jeugdzorg
Vlaardingen
Dak- en thuislozen zorg
Rotterdam
Jeugdzorg
Rotterdam
Varend ziekenhuis voor hulp aan allerarmsten in ontwikkelingslanden
Rotterdam
Zending en hulpverlening in Pakistan
Rotterdam
Opvang voor mensen met een verstandelijke beperking
Rotterdam
harety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen op Sri Lanka.
Nieuw - Lekkerland
In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood is in de loop van de jaren het Kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische opleiding v oor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen.
Mynsheerenland
Hulp bieden aan kwetsbare burgers - kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging
Leiden
Hulp aan kinderen in Oost-Europa
Krimpen aan de Lek
Evangelieverkondiger met nadruk op Oost-Europa
Krimpen aan de Lek
Hulp aan vervolgde christenen
Hoogblokland
Opvang van kinderen in risicogebieden
Hendrik Ido Ambacht
Hulp aan vervolgde christenen
Gorinchem
Hulp aan straatkinderen, drugssoldaten en kindprostituees in Rio de Janeiro
Den Haag
Stichting die zich inzet voor onderwijs voor kansarme kinderen in Sri Lanka
Delft