Website
Verspreiding van het evangelie
Bleskensgraaf
Ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie.
Gouda
Gemeentestichting
Hardinxveld - Giessendam
Wij willen praktische hulp geven, werken aan een betere toekomst en zorgen voor eeuwigheidswaarde
Katwijk
De Stichting Hulp voor AlbaniŽ stelt zich ten doel om voor arme gezinnen in AlbaniŽ bruikbare goederen in te zamelen en om fondsen te werven waarvan ter plaatse onder meer levensmiddelen gekocht worden.
Papendrecht
Zending en hulpverlening
Rotterdam
Ondersteuning van zendingsechtpaar in BraziliŽ
Schiedam
Stichting die zendelingen ondersteunt met het faciliteren van goederen
Strijen
Bemoedigen van en evangeliseren onder zeevarenden
Vlaardingen
Zending onder de Dayak stammen op Borneo
Zoetermeer