MENU
Christelijk Noodhulpcluster in actie op Sulawesi

Christelijk Noodhulpcluster in actie op Sulawesi

09 okt

Ondanks de moeilijke omstandigheden verleent het Christelijk Noodhulpcluster hulp op Sulawesi na de aardbeving en tsunami. Via Indonesische kerken en lokale christelijke organisaties is direct na de aardbeving medische zorg, eten, drinken en voorlopig onderdak zoals zeilen en tenten verstrekt.

“Er is nog zeker twee maanden urgente noodhulp nodig”, zegt Yusak Tampai van het Indonesische Leger des Heils. “Tegelijk is het bemoedigend om onze lokale hulpverleners zo sterk te zien.”

Het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad en ZOA) werkt via Indonesische kerken en christelijke organisaties die dichtbij het rampgebied zitten en daardoor snel levensreddende hulp kunnen bieden met bijvoorbeeld voedseldistributies en gezondheidszorg. Ook organisaties en kerken uit andere delen van Indonesië hebben onmiddellijk personeel en materiaal gestuurd.
Eén van de partners is de lokale afdeling van het Leger des Heils. De leider van het Indonesische tak, luitenant-kolonel Yusak Tampai, vertelt geëmotioneerd over zijn terugkeer naar zijn geboortehuis Palu, dat nu in puin ligt: “Ik moest huilen… Enkele familieleden waren nog vermist, maar werden uiteindelijk gevonden – sommigen met verwondingen. Het was verschrikkelijk om mijn vaderstad zo verwoest te zien. Tegelijkertijd was het juist erg bemoedigend om onze mensen zó sterk te zien.”

Professioneel
Medische zorg is hard nodig op Sulawesi nu overheidsziekenhuizen nauwelijks functioneren na zware beschadiging door de aardbeving. “De lokale afdeling van het Leger des Heils in Palu heeft de medische expertise in huis om dit op te pakken”, zegt KlaasJan Baas, woordvoerder van het Christelijk Noodhulpcluster. “Met onze steun hebben ze onder andere vijf medische outreach teams samengesteld die naar de moeilijk bereikbare gebieden op Sulawesi gaan. Ook kopen ze medicijnen aan en bevoorraden daarmee ziekenhuizen. Daarnaast bieden ze psychosociale hulp, pastorale zorg en trauma-counseling.”
In 2016 is er een netwerk opgericht van Indonesische kerken en christelijke organisaties om snel noodhulp te kunnen verlenen na een ramp. Hulpteams uit dit netwerk hebben in de eerste week na de ramp eten, water en zeilen uitgedeeld. Ook hebben ze noodkeukens opgezet en medische hulp geboden. Volgens de hulpverleners is er nog veel meer hulp nodig om alle mensen in het rampgebied goed te kunnen helpen.

Tweede fase
Na de eerste noodhulp is de ramp nog lang niet voorbij, weet KlaasJan Baas: “Na de Nationale Actie op woensdag zal Sulawesi misschien snel uit het nieuwsbeeld verdwijnen. Maar hulp blijft nodig omdat er zoveel basisvoorzieningen kapot zijn. Als we genoeg giften ontvangen gaan we een aantal ziekenhuizen herstellen, maar ook zorgen voor schoon water, hygiëne en toiletten. Ook denken we aan het neerzetten van voorlopige noodwoningen en tijdelijk onderdak voor bijvoorbeeld scholen.”

Media aandacht op 10 oktober
Woensdag 10 oktober staat Groot Nieuws Radio de hele dag in het teken van de noodhulpactie van het cluster voor Sulawesi. Ook het programma Uitgelicht op Family 7 (woensdag 20.30 uur) en BEAM live (19.30 uur live op internet) besteden aandacht aan de ramp en de hulp die het cluster biedt.

Giften aan een van de deelnemende organisaties kunnen worden overgemaakt via de website www.christelijknoodhulpcluster.nl.

Christelijk noodhulpcluster
Bij natuurrampen en andere noodhulpsituaties werken de christelijke (nood)hulporganisaties Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad en ZOA samen om zo snel mogelijk slachtoffers te helpen met het lenigen van de eerste nood.

Dorcas
Samen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en nood. Dat doet Dorcas al meer dan 35 jaar in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika. IBAN Dorcas: NL04RABO0106250000, Andijk, www.dorcas.nl

EO Metterdaad
Geïnspireerd door Gods liefde, strijden we sinds 1972 voor mensen die in armoede en onrecht leven. Dit doen we door via media eerlijke verhalen te vertellen en fondsen te werven voor christelijke hulp wereldwijd. IBAN EO Metterdaad: NL88 INGB 0000 300 300 – www.metterdaad.nl

Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. IBAN Red een Kind: NL80INGB0000000132 (giro 132), Zwolle, www.redeenkind.nl

Tear
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Door het steunen van lokale initiatieven zorgt Tear dat mensen die gebukt gaan onder onrecht of armoede weer in hun kracht komen te staan. Zo bouwen we aan weerbare communities. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Mensen zelf verantwoordelijkheid geven: het werkt, en het is typisch Tear. IBAN Tear NL32 ABNA 0501 0303 01, Utrecht, www.tear.nl

Woord en Daad
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. IBAN Woord en Daad: IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88, ( 733 ) , Gorinchem, www.woordendaad.nl

ZOA
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen biedt ZOA hulp, hoop en herstel. We helpen slachtoffers van een natuurramp of een gewapend conflict met de eerste noodhulp, maar ook werkt ZOA samen met de lokale gemeenschap aan de wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie. ZOA is wereldwijd actief in 17 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. IBAN: NL46INGB000000550, Apeldoorn, www.zoa.nl

Datum: 9 oktober 2018
Auteur: Christelijk Noodhulp Cluster.nl
Foto: © Leger des Heils
Website: http://www.christelijknoodhulpcluster.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: