MENU
Ondernemers nog steeds last van regeldruk overheid

Ondernemers nog steeds last van regeldruk overheid

03 nov

Op voorstel van de SGP heeft de Tweede Kamer een regeldrukinventarisatie gedaan onder ondernemers. De conclusie van de ruim 400 reacties zijn duidelijk: er is nog bitter weinig te merken van alle mooie woorden over de vermindering van regels. Lees hieronder de bijdrage van SGP'er Chris Stoffer.

De Kamer heeft een regeldrukinventarisatie gedaan onder ondernemers. Ruim 400 ondernemers hebben gereageerd. De rode draad is duidelijk: ondernemers merken bitter weinig van de gewenste vermindering van de regeldruk. Wil de staatssecretaris een brief naar de Kamer sturen met een reactie op het rapport naar aanleiding van deze inventarisatie? Worden de genoemde knelpunten geadresseerd?

Ondernemers wijzen bijvoorbeeld op overlappende regels, controles en inventarisaties. Ze moeten tien keer hetzelfde opgeven richting verschillende overheden en diensten. Dit punt vindt ik in de programmabrief nog onvoldoende terug. Gaat de staatssecretaris dit meenemen?

Wat met de ene hand genomen wordt, komt er via de andere hand weer bij. Denk aan de nieuwe privacyregelgeving, die door verschillende ondernemers genoemd wordt. Ondanks de mooie programmabrief, is geen poging gedaan om die lasten voor kleinere bedrijven en instellingen te beperken. Daar is meer voor nodig dan een regelhulp.

Marktkooplui
Ik vraag in dit debat ook aandacht voor onze marktkooplui die in weer en wind hun waar aan de man brengen. Ze lopen keihard aan tegen de Dienstenrichtlijn. De rechter heeft gezegd dat alle schaarse vergunningen als tijdelijke vergunning uitgegeven moeten worden en dat andere gegadigden ook een kans moeten krijgen. Gemeenten weten niet wat ze ermee aan moeten. Gemeenten kiezen te vaak voor kortlopende vergunningen, van één, drie of vijf jaar. Hoe kun je als marktkoopman hier op investeren? Het dreigt een vergunningencasino te worden, waar niemand beter van wordt. Ik vraag de staatssecretaris op korte termijn, in overleg met gemeenten, met een oplossing te komen. Beperk het nieuwe beleid tot nieuwe vergunningen, respecteer bestaande rechten. Kies voor vergunningen met een ten minste een looptijd van tien jaar. Zorg voor een centrale databank, zodat marktkooplui niet 400 websites in de gaten moeten houden.

MKB-toets
Kleinere bedrijven hebben geen administratieafdeling om alle regels en rompslomp te volgen en te verwerken. Het is cruciaal dat de MKB-toets een belangrijke rol gaat spelen bij het opstellen van beleid. Heel goed dat het kabinet hiermee aan de slag is gegaan. Over de uitvoering maken we ons echter grote zorgen. Er zijn nog maar twee toetsen geweest, terwijl tien de bedoeling was. Ik heb begrepen dat andere departementen niet echt mee willen werken. Terwijl er juist veel wetgeving in de pijplijn zit. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat alle departementen serieus meedoen? Gaat zij regeldrukwaakhond ATR hierbij een rol geven?

De Kamer heeft een SGP/SP-motie aangenomen voor een MKB-toets bij Europese regelgeving én een motie voor een MKB-toets bij de e-Privacyverordening. Die laatste wil de staatssecretaris echter niet uitvoeren. Dat ze het niet nodig vindt, wisten we al. De Kamer denkt hier echter anders over. MKB Nederland ook. Alle reden om toch die MKB toets te doen! Als de staatssecretaris gelijk heeft, wordt dat vanzelf duidelijk…

Druk op de ketel
Het vorige kabinet had een duidelijke doelstelling en maatstaf: 2,5 miljard euro regeldrukverlaging. Met alle mitsen en maren, er was druk op de ketel. De staatssecretaris komt nu met departementale actieprogramma’s. Als ik er door heen lees, krijg ik het gevoel dat de druk eraf gaat. Schrijf het mooi op en je bent als departement binnen. Er staat niemand meer bij de achterdeur. Hoe houdt de staatssecretaris druk op de ketel? Hoe gaat zij de boel monitoren en rapporteren? We zijn er echt nog niet.

ATR
Tot slot. Heeft de regeldrukwaakhond voldoende capaciteit om haar rol goed te spelen? Het college geeft aan dat ze weinig ruimte hebben voor advisering over bestaande regeldruk. Ze heeft gesuggereerd om experts van ministeries op projectbasis in te vliegen.

Datum: 3 november 2018
Auteur: SGP Chris Stoffer
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: