MENU
Henk Binnendijk te gast bij Family7 in 13-delige tv-serie

Henk Binnendijk te gast bij Family7 in 13-delige tv-serie

04 jan

BIJBELSTUDIE - Vanaf 6 januari zendt de christelijke tv-zender Family7 de 13-delige serie uit over het gelijknamige boek geschreven door Henk Binnendijk ''De God van Abraham, Isaak en Jakob’. In het programma dat elke zondag om 19:30 uur wordt uitgezonden, wordt Henk Binnendijk geïnterviewd door Sara van Oordt en vertelt hij over zijn geloof in de God van Abraham, Isaak en Jakob.

De drie aartsvaders staan centraal in de nieuwe Bijbelstudieserie die Sara van Oordt samen met Henk Binnendijk maakte. ‘Ik heb het ontzettend graag over deze mannen. Wij kunnen God leren kennen door hoe Hij met hen omgaat.’

Als we het over Abraham, Isaäk en
Jakob hebben, hebben we het vooral
over God.


God siert zich met welbehagen met deze naam: de God van Abraham, Isaäk en Jakob, zegt Henk Binnendijk. ‘Als Mozes naar de farao moet, vraagt hij: ‘Hoe moet ik U noemen?’ En God antwoordt: ‘Ik ben die ik ben’. Ik heb het gevoel dat God ook zelf aanvoelt dat dit abstract klinkt. Hij zegt er meteen achteraan: ‘Noem mij maar de God van Abraham, Isaäk en Jakob.’ God is daar trots op.’

Abraham
Neem Abraham nou. ‘Hij had geen kerk, geen voorgangers, geen Bijbel. Daarom is God hem erg nabij. Je leest nooit dat God hem vermaant, omdat God weet dat ze bij de nullijn moeten beginnen, God gaat nog iets opbouwen met hen. Het mooie vind ik: bij een misstap zwijgt God, totdat Abraham inziet wat er goedgemaakt moet worden en dan is God er weer. Een manier van onderwijzen die ik heel kostbaar vind. Abraham was niet zo gehoorzaam als wij altijd denken. Hij ging bijvoorbeeld niet direct naar het land dat God hem wees. God zwijgt dan tot Abraham besluit opnieuw op weg te gaan. En als hij in Kanaaän is, spreekt God weer tot hem. En in plaats van afstand te doen van zijn hele familie, neemt hij zijn neef Lot mee. God leidt de omstandigheden, ze worden rijk en het land wordt te klein. Abraham moet afstand nemen van zijn neef. En dan is God er weer. Dat is ook een les voor ons. Als we een weg opgaan die God niet wil, dan komt God op de achtergrond. Dan wordt het droog en dor in je leven, en dan moet je je wel iets gaan afvragen.’ Dus, concludeert Henk Binnendijk, als we het over Abraham, Isaäk en Jakob hebben, dan hebben we het vooral over God.’

Isaäk
‘De eerste grote ontmoeting van Isaäk met God is dat zijn vader hem op het altaar legt. En dan gaat de hemel open! Dat moet een overweldigende openbaring geweest zijn voor die jongen. Dan trouwt hij met Rebekka, ze krijgen twintig jaar lang geen kinderen. En dan komen Esau en Jakob, met die belofte dat de oudste de jongste zal dienen. Dat vond Isaäk vast moeilijk te accepteren. Hij had Esau lief en Rebekka Jakob, ik stel me zo voor dat dat voor verwijdering zorgde in hun huwelijk.’

Jakob
‘Na zijn bedrog moet Jakob vluchten, en God spreekt tot hem. Je zou verwachten dat God hem vermaant om zijn bedrog. Maar Hij zegt: Ik ben de Here, en het land waar je op ligt is van jou. Ik zal jou nooit verlaten tot ik gedaan heb wat ik beloofd heb. Dat vind ik zo indrukwekkend. Bij zijn oom moet hij zeven jaar hard werken voor Rachel en hij voelt tijdens de huwelijksnacht tot in zijn botten: wat is het verschrikkelijk om bedrogen te worden. God leert hem een les, niet hardhandig of vermanend, maar Hij overdekt hem met liefde en beloften. In alle eerbied: ik ben gek op God. God heeft mij dwars door de modder heen geweldig verwend. En dat doet Hij tot op deze dag. Neem nou deze nieuwe tv-serie. God opent die deuren, en als Hij me leven geeft wil ik nog wel even doorgaan. Televisie is een prachtig middel om mensen te bereiken die je anders nooit bereiken zou. Je kunt wel zeggen dat ik oprecht dankbaar ben voor Family7.’

Televisie is een prachtig middel
om mensen te bereiken die je anders
nooit bereiken zou.


Terug naar Jakob. ‘Hij is dol op Jozef, de zoon van zijn lievelingsvrouw en hij lijdt intens als hij hoort dat Jozef er niet meer is. Hij moest vluchten voor zijn broer en voor zijn oom, is zijn vrouw kwijt en nu ook zijn zoon. Dat geeft wel even te kennen, het is niet zo simpel om de weg van de Here te gaan. Je hoort wel eens: als je God volgt, ben je voor je leven lang gelukkig. Nee, er zit ook een andere kant aan. God voedt ons op voor de eeuwigheid.’

‘Weet je, één van de dingen waar ik naar uitkijk, zeker op mijn leeftijd, is wat er in de Bijbel staat: ‘Ze zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaäk en Jakob.’ Probeer je dat eens voor te stellen, dat er een tijd komt dat ik maaltijd houd met deze drie mannen. Wat weet ik al veel van ze, ik heb nu al het gevoel dat ik ze zo goed ken! Mijn hart springt echt op van vreugde als ik aan dit soort dingen denk. Onze toekomst is heel hoopvol!’

De God van Abraham, Isaäk en Jakob
Vanaf 6 januari elke zondag om 19.30 uur.

Datum: 4 januari 2019
Auteur: Tineke Goedhart, Family7
Foto: Arend Jan Westerik
Website: http://www.family7.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Sjalom
16 jun

Sjalom meer

Schaduw
18 mei

Schaduw meer

Vuurvlam
30 maa

Vuurvlam meer