MENU
Tips om jezelf en je partner beter te leren kennen

Tips om jezelf en je partner beter te leren kennen

09 jan

In het boek ‘Huwelijk: verbond voor het leven’ wil dr. Gary Chapman christenen helpen te begrijpen wat de Bijbel ons leert over het huwelijk – en wil hij ons stimuleren dit in het dagelijks leven toe te passen. In een review zegt een lezer: Erg goed boek! Dit boek biedt handreikingen om jezelf en je partner beter te leren kennen. Tevens bevat het praktische tips, en leest het erg makkelijk weg. Het is zeker niet saai en theoretisch. Wij hebben er veel aan gehad!

In de hedendaagse wereld zijn er voor de kerk maar weinig dingen belangrijker om zich op te richten dan de noden die binnen de christelijke huwelijken bestaan. In het verleden vonden velen dat huwelijksverrijking slechts een nevenactiviteit voor de kerk was en dat de kerk zo af en toe iets zou moeten doen om het belang van het huwelijk meer te onderstrepen. Maar met het toenemende aantal scheidingen onder christelijke echtparen en het alarmerende aantal zendelingen en pastors die de bediening verlaten vanwege een mislukt huwelijk, realiseren we ons dat huwelijksverrijking geen nevenactiviteit is.

Voor hen die getrouwd zijn,
wordt het huwelijk de op een na
belangrijkste relatie in het leven


Het is de kern van de kerkelijke bediening in de hedendaagse wereld. Wanneer een echtpaar de reddende kracht van Jezus Christus en de verandering van de innerlijke mens niet kan ervaren, waardoor ze een mate van vrijheid van zelfzucht en iets van de liefde en vreugde die Christus gaf zouden kunnen verkrijgen, en die in hun huwelijksrelatie kunnen delen, zullen ze niet de innerlijke motivatie hebben om betrokken te blijven bij evangelisatie en zending.

Voor hen die getrouwd zijn, wordt het huwelijk de op een na belangrijkste relatie in het leven; de eerste en belangrijkste relatie in het leven is de relatie met God. De relatie van de mens met God is van het grootste belang omdat deze de tijd te boven gaat en alle andere relaties buitengewoon beïnvloedt.

Op het menselijk vlak wordt de huwelijksrelatie gezien als de intiemste van alle relaties. Zij neemt de plaats in van de persoonlijke relatie met ouders, want de Bijbel leert ons dat we onze ouders moeten verlaten. De huwelijksrelatie is veel duurzamer dan de ouder-kindrelatie, want de kinderen zullen ten slotte weggaan. De kwaliteit van de huwelijksrelatie beïnvloedt ook de kinderen zeer positief of negatief.

Voor hen die getrouwd zijn,
wordt het huwelijk de op een na
belangrijkste relatie in het leven


De huwelijksrelatie is zo belangrijk dat God ervoor koos om die als een beeld van zijn relatie met zijn volk te gebruiken. Het Oude Testament vertelt ons dat God Zichzelf zag als de echtgenoot van Israël (Jes.54:5). In het Nieuwe Testament wordt Christus gezien als de man van de gemeente (2Kor.11:2).

Als een christen een gezond huwelijk heeft, lijkt de hele wereld geweldig. Als de huwelijksrelatie leeg is, beïnvloedt zij alle andere aspecten van het leven negatief. Het werk van veel kerken is enorm gehinderd door mislukte huwelijken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een echtgenoot te motiveren actief bezig te zijn met evangelisatie als het met zijn huwelijk niet goed zit. Het is moeilijk voor hem om op iemands deur te kloppen en te vragen: ‘Wilt u misschien christen worden en u net zo beroerd voelen als ik?’ Hij kiest ervoor het bezoekprogramma van de kerk te vermijden omdat hij zich bij zulke pogingen hypocriet voelt. Voor echtparen met kinderen heeft de huwelijksrelatie grote invloed op hun kwaliteit

Als een christen een gezond huwelijk
heeft, lijkt de hele wereld geweldig.


HUWELIJK: VERBOND VOOR HET LEVEN
dr. Gary Chapman, ISBN 90-6353-448-5, 240 pag., verkrijgbaar bij uitgeverij Royal Jongbloed

Datum: 9 januari 2019
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.royaljongbloed.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: