MENU
Jeugdtrends 2019: De plek van jongeren in de kerk

Jeugdtrends 2019: De plek van jongeren in de kerk

18 jan

Hoe kunnen kerken de behoefte aan uniciteit van jongeren een plek geven? “Jongeren willen meer zijn dan de uitkomst van een algoritme. Jongeren willen niet alleen zichzelf zijn, maar ook uniek.” Deze en nog vijf andere trends vind je in de Jeugdtrends 2019, opgesteld door diverse christelijke jeugdwerkorganisaties.

Wat viel hen het afgelopen jaar op onder jongeren? Op 17 januari werden de trends besproken tijdens het nieuwjaarsevent van MissieNederland. Met een panel bestaande uit jongeren, jeugdwerkers en een jeugdpsycholoog gaat het gesprek over hoe de kerk antwoord kan geven op deze trends.

Op 17 januari werden de trends
besproken tijdens het nieuwjaarsevent
van MissieNederland.


Signalering vanaf de werkvloer
De inhoud van de Jeugdtrends zijn gebaseerd op de brede blik van deze verschillende jeugdwerkorganisaties, zonder daar een wetenschappelijke claim aan te hangen. Het is een signalering vanaf de werkvloer van professionele jeugdwerkers gericht aan christelijke organisaties en lokale kerken. Hiermee worden zij uitgedaagd verder in gesprek te gaan over de plek van de nieuwste generaties in de kerk en hoe zij zich met hen kan verbinden. Hiertoe wordt bij de presentatie van de Jeugdtrends in 2019 al een aanzet gegeven.

Hiermee worden zij uitgedaagd verder
in gesprek te gaan over de plek van
de nieuwste generaties in de kerk.


Leefwereld in ontwikkeling
Met de Jeugdtrends 2019 worden voor het zesde jaar op rij trends geschetst die een beeld geven van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren. De Jeugdtrends, gestart in 2014 door het NGK Jeugdwerk, komen sinds 2017 tot stand in samenwerking met diverse organisaties van INNOV8-netwerk van MissieNederland. Dit jaar werkten CGJO, HGJB, JOP - Jong Protestant, LEF Navigators, NGK Jeugdwerk, Praktijkcentrum, Timotheüs (Opwekking), World Servants en Youth for Christ aan de Jeugdtrends.

De Jeugdtrends 2019 zijn te vanaf donderdag 17 januari, 19.30 uur te downloaden via www.missienederland.nl/jeugdtrends

Datum: 18 januari 2019
Auteur: Jan Willem Janse
Foto: © Toff-Fotografie.nl voor christelijknieuws.nl
Website: http://www.missienederland.nl/jeugdtrends

Dit artikel delen:

Meer nieuws: