MENU
Akkoord over kinderpardon: duidelijkheid voor kinderen en hun gezinnen

Akkoord over kinderpardon: duidelijkheid voor kinderen en hun gezinnen

30 jan

Dit is goed nieuws voor heel veel gezinnen en kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben geleefd. Tot voor kort leek het niet haalbaar om iets te doen aan de situatie van hier gewortelde kinderen die niet onder het kinderpardon vielen, daarom ben ik vandaag dankbaar dat we daarover alsnog tot nieuwe afspraken zijn gekomen.
Door die afspraken komt er eindelijk duidelijkheid voor een grote groep kinderen en hun gezinnen, die momenteel niet vallen onder het kinderpardon. Na herbeoordeling mag naar verwachting het overgrote deel van deze kinderen samen met hun gezinnen alsnog hier blijven. We hebben ook afgesproken dat er meer wordt gedaan om te voorkomen dat gezinnen jarenlang in onzekerheid zitten over of ze in Nederland mogen blijven.

Dit verandert er:
- De groep kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De verwachting is dat het meerendeel van die groep mag blijven.
- Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt voortaan de discretionaire bevoegdheid in plaats van staatssecretaris Harbers.
- De IND krijgt extra geld voor snellere asielprocedures.
- De vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden gaat van 750 terug naar 500.

Het kabinet trekt meer geld uit voor kortere procedures. De discretionaire bevoegdheid aan het einde van de procedure wordt omgevormd tot een zogeheten schrijnendheidstoets die tot en met het hoger beroep in de eerste procedure geldt. Kinderrechten, geworteldheid en schrijnende omstandigheden worden daardoor voortaan eerder meegewogen in de asielprocedure. En in plaats van een minister of staatssecretaris, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor voortaan bij een onafhankelijke commissie, die hierover een advies uitbrengt aan de IND.

"Wat we gedaan hebben, is voor de toekomst een stelsel te bouwen waar je mensen geen hoop geeft op een verblijfsvergunning, die geen hoop zouden moeten hebben", zegt staatssecretaris Harbers. "Je moet je neerleggen bij wat de rechter beslist en niet denken dat omdat je zaak daarna veel aandacht krijgt, je toch nog kan blijven." Op die manier wil hij het rekken van de procedures minder aantrekkelijk maken.

Datum: 30 januari 2019
Auteur: ChristenUnie - NOS
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: