MENU
Onderzoek toont aan: geloof maakt je gelukkiger

Onderzoek toont aan: geloof maakt je gelukkiger

03 feb

Wel vaker komen er berichten in de media dat gelovige mensen gelukkiger zijn of langer leven. Goed wetenschappelijk onderbouwd bewijs en verklaringen daarvoor lijken er nog niet te zijn. Toch zien veel onderzoekers duidelijke verbanden tussen gelovig actieve mensen en hun levensduur en geluksbeleving.

Journalist John Sandeman van de Australische site Eternity News schreef deze week over een nieuw onderzoeksrapport van het Onderzoekscentrum Pew Research Center, dat is uitgevoerd in Australië, de Verenigde Staten en in meer dan 24 andere landen. Het onderzoek onderstreept dat religieuze mensen gelukkiger zijn en meer betrokken bij de mensen rondom hen.

De mensen die in godsdienstige groepen actief zijn neigen om gelukkiger en meer burgerlijk betrokken te zijn dan niet-godsdienstig volwassenen of inactieve leden van godsdienstige groepen. Het onderzoek van Pew Research toont ook aan dat de godsdienstige mensen neigen om minder te roken en te drinken.

Op basis van de World Values Survey 2010-2104, voor landen buiten de VS, verdeelt het rapport van Pew de bevolking in drie groepen:

- Actief religieus, bestaande uit mensen die zich identificeren met een religieuze groep en zeggen dat ze minstens één keer per maand naar de diensten gaan

- inactief religieus, gedefinieerd als mensen die een religieuze identiteit claimen maar minder vaak diensten bijwonen

- religieus niet-actief, mensen die zich niet identificeren met een georganiseerde religie.

Uit deze analyse blijkt dat in de VS en vele andere landen over de hele wereld de regelmatige deelname aan een religieuze gemeenschap duidelijk verband houdt met een hoger niveau van geluk en burgerbetrokkenheid, met name bij het stemmen bij verkiezingen en het toetreden tot gemeenschapsgroepen of andere vrijwilligersorganisaties, zo rapporteert Pew.

Dit kan erop wijzen dat samenlevingen met een afnemende religieuze betrokkenheid, het risico lopen op een afname van het persoonlijk en maatschappelijk welzijn. Maar uit de analyse blijkt relatief weinig bewijs dat religieuze verbondenheid, op zich, geassocieerd wordt met een grotere waarschijnlijkheid van persoonlijk geluk of burgerbetrokkenheid.

Uit het rapport blijkt Australië een vrij gelukkig land: 45 procent van de mensen actief in godsdienstige gemeenschappen noemt zich 'zeer gelukkig' met daartegenover niet-actieve en inactieve godsdienstige mensen die rond de 33 procent uitkomen.

De Verenigde Staten zijn over het geheel genomen minder gelukkig dan Australië, maar met 36 procent van de mensen die actief zijn in een religieuze gemeenschap noemt zich zeer gelukkig, en de niet actieve en religieus inactieve mensen komen uit op 25 procent.

Het gelukkigste land van de lijst is Mexico met 71 procent van de mensen die actief zijn in religieuze gemeenschappen en die zeggen dat ze heel gelukkig zijn; religieuze maar inactieve mensen met 64 procent, en de niet-gelovigen met 61 procent.

Uit de Pew-enquête bleek dat religieus actieve mensen meer geneigd zijn om te stemmen. Een hoger percentage van de volwassenen die actief religieus zijn in de Verenigde Staten (69 procent) zegt altijd te stemmen bij nationale verkiezingen tenopzichte van inactieven (59 procent) of de niet-gelovigen (48 procent)," rapporteert Pew. Dit patroon komt veel voor in de onderzochte landen.

Pew wijst erop dat dit onderzoek niet echt wereldwijd grondig onderbouwd is. "Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een nieuwe analyse van gegevens uit grensoverschrijdende onderzoeken die sinds 2010 zijn uitgevoerd door Pew Research Center en twee andere organisaties: de World Values Survey Association en het International Social Survey Programme. Dit rapport richt zich op landen met een voldoende grote populatie van mensen die actief religieus, inactief religieus en religieus niet-actief zijn, zodat onderzoekers alle drie de groepen kunnen vergelijken met behulp van dezelfde enquêtegegevens.

Datum: 3 februari 2019
Auteur: John Sandeman Eternity News - Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen - eigen tekening
Website: http://www.eternitynews.com

Dit artikel delen: