MENU
Chinese kerk in Almere: We zijn een doorgangsgemeente

Chinese kerk in Almere: We zijn een doorgangsgemeente

09 feb

Een kerkgebouw kan meehelpen om in een bezinnende houding te komen. Dat facet ontberen we vanmorgen geheel. We komen samen in buurtcentrum ‘Het boegbeeld’ in Almere. De zaal is primair een disco. Veel lampen, spiegels, bakstenen muren en stalen kasten. De warmte moet er van de muziek en het dansen komen. Maar zo in de vroege morgen doet het vooral koud aan.

In de zaal staan nu vijf rijen plastic stoelen. Dat helpt ook al niet erg mee, maar het is wel praktisch, want direct na afloop van de dienst moet alles weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De stoelen moeten dus stapelbaar zijn. Ook het liturgisch front is eenvoudig: een kleine tafel waar wat apparatuur opstaat en een paar microfoonstandaards die, vertelt de voorganger, onlangs op marktplaats zijn bemachtigd. Op de tafel staat een mooi bosje rozen dat waarschijnlijk even geleend is van het buurthuis, want na de dienst zien we ze in de koffieruimte terug.

Horeca
De Chinese gemeenschap is in ons land een tamelijk onopvallende gebleven. In de eerst plaats kennen we ze natuurlijk van de horeca. In de Chinese restaurants wordt door Chinese families vooral hard gewerkt. Inmiddels zijn Chinese jongeren zich ook hier breder aan het oriënteren. Jarenlang waren Chinezen vooral arbeidsmigranten, al dan niet legaal, nu zien we ook een klein aantal Chinese vluchtelingen en we zien vooral in toenemende mate heel veel Chinese toeristen.
De levenstandaard gaat in China omhoog en dat merken we ook in Europa. In China worden veel verschillende talen gesproken. Er zijn twee hoofdtalen, het Mandarijn en het Kantonees. Het Mandarijn is de nationale taal van de Volksrepubliek China. Het is de meest gesproken taal ter wereld. De meeste in Nederland verblijvende Chinezen spreken Kantonees. Dat zien we vanmorgen ook in de dienst terug. De preek wordt in het Kantonees gehouden en vertaald in het Mandarijn.

Vertalen
We zijn vanmorgen met z’n zessen in de kerk te gast. Flora, medewerkster van stichting Gave, heeft een Chinese familie uit het AZC in Luttelgeest opgehaald. Een vader, moeder en twee zonen. We ontmoeten elkaar op de carpoolstrook langs de A6, verdelen daar de passagiers en gaan richting Almere. We zijn later dan we hadden gehoopt, maar volgens de tomtom kunnen we nog net op tijd komen. Ik heb de vader van de familie aan boord. Hij spreekt gelukkig redelijk Engels. Onderweg doen we wat oefeningen Nederlands.
De buurt waar we moeten zijn, is net als heel Almere: nieuw. De dienst staat op het punt van beginnen. We krijgen snel een plaats toegewezen. De vader en zonen hebben een eigen programma, ze gaan even de stad in. Met z’n drieën zitten we naast elkaar. Er wordt geďnformeerd naar onze taalvaardigheid. Flora heeft twaalf jaar in China gewerkt, ze spreekt de taal. Ik voel me wat beschaamd dat er alleen voor mij in het Nederlands vertaald moet worden. Het wordt niet als een probleem gezien, ‘we vertalen wel vaker voor één persoon.’
Ik krijg een koptelefoon en volg de dienst nu via de voorzanger/vertaalster. Achter de microfoon staan twee mensen, de voorgangster die in het Kantonees spreekt en een vertaler naar het Mandarijn. Zover mijn kennis reikt, hebben vrouwen in de Chinese kerk een belangrijke plaats. Mannen zijn kerkleiders, maar vrouwen kunnen heel goed voorgaan. Vanmorgen wordt de dienst geleid door twee vrouwen, de plaatselijke voorgangster en een voorgangster uit Amsterdam. We zingen Chinese liederen en gelukkig ook op de Chinese melodieën. Ze komen uit een oude zangbundel van de Chinese kerk.

Gods wil kennen
We zijn de dienst begonnen met het samen opzeggen van psalm 138 vers 5: ‘Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot.’ Nu, aan het begin van de preek lezen we psalm 25 vers 12. ‘Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet gaan.’ ‘Hoe kunnen we Gods leiding in ons leven ontdekken?’, dat is vanmorgen het thema. De voorgangster spreekt geheel uit het hoofd en neemt ons mee op reis door de Bijbel en langs allerlei praktische voorbeelden. Hoe vind ik mijn partner? Wat voor werk moet ik doen? Welke studie richting moet ik kiezen? ‘Gods wil staat heel vaak in de Bijbel.’
Bidden en Bijbellezen zijn daarom belangrijk. Helaas zijn we vaak te druk om ons echt in Gods woord te verdiepen. We staan stil bij Efeze 5: ‘Wandel als kinderen van het licht.’ ‘Als we in het licht wandelen, vertellen we de waarheid, en gaan we meer op Jezus lijken.’ Jezus kent de wil van God helemaal. Ook de heiliging wordt genoemd. Zonder de heiliging kun je God niet zien. En natuurlijk klinkt Matteüs 7 vers 33. Het bijbelvers waar de juiste prioriteiten worden gesteld. ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God.’

Welkom
Tijd voor de collecte. ‘U kunt gerust de zak doorgeven’, zegt de voorgangster tegen de gasten. Oei, ze realiseert zich plotseling dat ze nog iets belangrijks is vergeten. De gasten zijn niet welkom geheten. Dat verzuim wordt alsnog rechtgezet. Er wordt gevraagd of we onze namen willen noemen. Vervolgens worden we hartelijk welkom geheten.

Koffie met…
Het koffiedrinken na de dienst is een goed moment om bij te praten. We praten over de veranderde situatie in China. Iedereen maakt zich daar zorgen over. We praten over de plaatselijke gemeente. ‘We zijn een doorgangsgemeente, de mensen blijven hier maar kort.’ Inmiddels hebben de vader en de twee zonen zich weer bij ons gevoegd. Ik zie dat de vader in druk gesprek is met een andere Chinese kerkganger. Ze hebben het niet over koetjes en kalfjes. Even later zie ik ze samen bidden. Op de terugweg vertelt hij dat het gesprek zijn hart heeft geraakt. We vervolgen onze weg met blijdschap.

Auteur: Krijn de Jong, Urk
Bron: Kerkblad voor het Noorden

Overgenomen met toestemming van de eindredactie van het tijdschrift Kerkblad voor het Noorden, nummer 2 januari 2019. Meer informatie over het Kerkblad is te vinden via de link onderaan dit item.

Datum: 9 februari 2019
Auteur: Krijn de Jong in Kerkblad voor het Noorden
Foto: Krijn de Jong
Website: http://www.kerkbladvoorhetnoorden.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: