MENU
Minister gaat manifest -Waardig ouder worden- uitvoeren

Minister gaat manifest -Waardig ouder worden- uitvoeren

25 feb

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het manifest ‘Waardig ouder worden’ in zijn geheel uitvoeren onder dezelfde titel. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 maart omarmt minister Hugo de Jonge het manifest. Onder leiding van Ferry Mingelen wordt teruggeblikt op de afgelopen twee jaar en wordt met de onthulling van een nieuw beeldmerk voor ‘Waardig ouder worden’ ook een stap naar de toekomst gezet.

Begin 2017 vonden initiatiefnemers Jan Slagter (Omroep MAX), Manon Vanderkaa (KBO-PCOB) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dat er meer werk gemaakt moest worden van een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Zij stelden een manifest op waar uiteindelijk een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties zich aan verbonden.

In het regeerakkoord kreeg ‘Waardig ouder worden’ vervolgens een prominente plaats en werd 180 miljoen euro gereserveerd voor uitvoering van de verschillende onderdelen van het manifest. Sindsdien zijn er bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, bestrijden van eenzaamheid en stimuleren van vrijwilligerswerk belangrijke stappen gezet. Op de bijeenkomst van 5 maart willen KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie de successen vieren, samen met verschillende maatschappelijke organisaties en minister De Jonge.

Kers op de taart
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “De samenwerking met Manon Vanderkaa en Jan Slagter rond Waardig ouder worden, is één van de meest inspirerende in mijn politieke leven tot nu toe. Samen hebben we het manifest kunnen laten uitgroeien tot een maatschappelijk breed ondersteunde beweging om ouderdom weer meer te gaan waarderen. Dat minister De Jonge nu onder dezelfde titel verder wil met het manifest, is de kers op de taart. En nieuwe plannen liggen alweer klaar. Daarmee wordt 5 maart een moment van terugblikken én vooruitkijken.”

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Iedereen beseft dat de samenleving op veel terreinen ‘seniorproof’ moet worden. Ons gezamenlijke manifest geeft een eerste aanzet hiervoor.”

Omroep MAX-directeur Jan Slagter: “Met het manifest en de gekoppelde 180 miljoen is het signaal overgekomen dat er aandacht nodig is voor kwetsbare ouderen. Zowel overheid als samenleving hebben hierin een verantwoordelijkheid en moeten ervoor zorgen dat ouderen een betekenisvolle plek hebben in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door als collega’s elkaar te helpen met het mogelijk maken van mantelzorg, maar ook door als overheid voor meer plekken te zorgen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.”

Datum: 25 februari 2019
Auteur: Christenunie - Johannes de Vries
Foto: Rijksoverheid
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: