MENU
Andries Knevel te gast op Ontmoetingsdag Zending over Grenzen

Andries Knevel te gast op Ontmoetingsdag Zending over Grenzen

01 maa

Tijdens de Ontmoetingsdag op 30 maart 2019 zullen verschillende sprekers komen vertellen over het werk van Zending over Grenzen in Oost-Europa en over het thema 'zelfredzaamheid'. Andries Knevel gaat het hebben over het Anker in het leven.

Twee sprekers uit MoldaviŽ gaan vertellen over het werk van Zending over Grenzen in dat land en op welke manier zij daarbij betrokken zijn.

Boris Garconita
Boris Garconita komt uit het noorden van MoldaviŽ. In 1999 ging hij als zendeling naar het zuiden van MoldaviŽ, een van de armste gebieden in het land. Daar ging hij voor Zending over Grenzen werken als coŲrdinator van het kindsponsorprogramma. Met het werk dat hij doet, wil Boris liefde brengen in de harten van de kinderen. Hij zegt: "Mijn diepste wens is dat elk kind met wie ik werk, Gods liefde kent en dienstbaar kan zijn voor de gemeenschap waarin hij of zij leeft." Boris hoopt dat in de toekomst elke lokale kerk een buurtcentrum heeft, waar kinderen elementaire zorg kunnen ontvangen en met handvaardigheid bezig kunnen zijn, waardoor ze motivatie en de juiste vaardigheden krijgen voor een hoopvolle toekomst.

Dumitru Jacobini
Pastor Dumitru Jacobini heeft een bijzonder verhaal over hoe hij door God werd geroepen om voorganger te worden. Hij heeft in het verleden zelf hulp gekregen van Zending over Grenzen en zet zich nu in om de hulp door te geven aan anderen die in nood zijn.

Naast de twee sprekers uit MoldaviŽ is er tijdens de Ontmoetingsdag een forumdiscussie, waarbij drie Nederlandse sprekers iets vertellen rond het thema zelfredzaamheid en daarover met de zaal in gesprek gaan. De vraag die centraal staat is: welke invloed hebben omgeving, opleiding en anker op zelfredzaamheid?

Gert Zomer
Gert Zomer gaat spreken over de invloed van omgeving. Gert Zomer stelt zich beschikbaar als pastor voor kerkloze christenen en als coach voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie om een stap te kunnen zetten in hun leven. Naast jarenlange ervaring als predikant heeft Gert een opleiding gedaan tot coach en teamcoach. Deze taken komen samen in zijn werk voor de stichting Ont-moet die onlangs werd opgericht. Vanuit deze stichting worden onder andere plekken in de stad Kampen gecreŽerd waar tijd en aandacht gegeven wordt aan medemensen.

Andre Helder
Andrť Helder zal iets vertellen over de invloed van opleiding. Andrť Helder is werkzaam als zorgcoŲrdinator en docent Nederlands in het Voortgezet Onderwijs op De Passie te Utrecht. Verder is hij catecheet en vertrouwenspersoon in zijn kerkelijke gemeente. Andrť is ruim tien jaar lang betrokken bij de hulp aan zigeuners in het zuiden van Slowakije via de Stichting SZERETET.

Andries Knevel
Andries Knevel gaat het hebben over het Anker in het leven. Andries Knevel studeerde onder meer theologie, werkte een aantal jaar als leraar Godsdienst en Maatschappijleer en ging daarna als radio- en televisiepresentator bij de EO aan het werk, waar hij ook programmadirecteur is geweest. Daarnaast heeft Andries een heel aantal boeken geschreven en gaat hij met enige regelmaat voor als predikant in verschillende kerken.

Tenslotte zal Ina Pater vertellen over hoe Zending over Grenzen als organisatie omgaat met zelfredzaamheid. Ina is als ervaringsdeskundige en in nauwe relatie met de kind- en gezinssponsors van Zending over Grenzen het aanspreekpunt om vanuit de dagelijkse praktijk te schetsen hoe mensen worden geholpen en begeleid naar een zelfredzaam leven en een toekomst met nieuw perspectief. Is Zending over Grenzen hiermee op de juiste weg?

Klik op de weblink onderaan dit item om u aan te melden voor de Ontmoetingsdag 2019

Datum: 1 maart 2019
Auteur: Zending over Grenzen
Foto: EO Willem-Jan de Bruin
Website: http://www.zendingovergrenzen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: