MENU
Minister Carola Schouten bezoekt Den Haag Zuid West

Minister Carola Schouten bezoekt Den Haag Zuid West

08 maa

Op 11 maart brengt vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten een bezoek aan Den Haag Zuid West waar zij in gesprek gaat met bewoners over de uitdagingen van verschillende wijken. Dit is een onderdeel van de regiotour waarin minister Schouten verschillende bezoeken brengt en rijk en regio met elkaar samenwerken om de regio’s te versterken. Het kabinet heeft 950 miljoen uitgetrokken voor de versterking van de regio.

Made in Moerwijk
In Moerwijk spreekt minister Schouten met bewoners uit de wijk die onderdeel zijn van Made in Moerwijk. In verschillende projecten werken deze bewoners op creatieve manieren samen aan het creëren van nieuwe producten met gerecycled materiaal in een professionele werkomgeving. Deelnemers krijgen daarmee de kans om te werken aan hun eigen competentieontwikkeling en toekomst. Vervolgens bezoekt Minister Schouten ontmoetingsplek MarcusTuin in Moerwijk, waar lokale producten verbouwd worden.

Minister Schouten: “In Den Haag Zuid West wil men de wijken sterker en veiliger maken en het welzijn vergroten. Dan is het belangrijk dat het gemeenschapsgevoel onder bewoners verder wordt versterkt. Daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt. Door elkaar meer te ontmoeten en samen te werken in participatieprojecten wordt de sociale veiligheid vergroot. Ook worden bewoners ondersteund in het vinden van een beroep dat aansluit bij hun talenten. Ik ben erg benieuwd naar verhalen van bewoners die zich hiervoor inzetten.”

De opgave van Den Haag Zuid West speelt zich af in de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. De gemeente werkt hier samen met overheden en lokale ondernemers om de sociaal economische positie en leefbaarheid van Den Haag Zuid West verder te vergroten. De uitdagingen in deze wijken liggen op het verbeteren werkgelegenheid, het meer verbinden van mensen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het kabinet reserveert 7,5 miljoen uit de Regio Envelop om hier samen met de regio mee aan de slag te gaan.

Regio Deals
In Nederland zijn er meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals. Het kabinet trekt hier in totaal bijna 1 miljard euro uit. En daarbij in te zetten op de kracht die in regio’s aanwezig is. Vorig jaar zijn uit 88 ingediende aanvragen 12 voorstellen geaccepteerd. Deze worden dit voorjaar verder uitgewerkt tot een deal.

Datum: 8 maart 2019
Auteur: Rijksoverheid
Foto: © TOFF-fotografie Tobias Huizing
Website: http://www.rijksoverheid.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: