MENU
Een apart volk

Een apart volk

23 maa

Aäron en zijn vier zonen gaan onder begeleiding van Mozes hun eerste stappen zetten als priesters voor Israël. Een priester vertegenwoordigt de mensen bij God, maar ook andersom. Een verantwoordelijke taak...

Voordat dat gebeurt krijgen ze uitgebreide instructies over de offers die gebracht moeten worden. Priesters werden voor hun taak geheiligd (lees apart gezet). In bredere zin was ook heel Israël bestemd om als apart gezet volk te leven onder de volken en zo de enige God bekend te maken.

De afgelopen week vierde het
Joodse volk het ‘Poeriem’ feest.


Die verantwoording woog door de eeuwen heen zwaar. Zeker omdat de Joden met hun ‘aparte regels’ zowel bewondering als jaloezie ondervonden bij de volken bij wie zij later terechtkwamen. De afgelopen week vierde het Joodse volk het ‘Poeriem’ feest. Op het nippertje ontkwam het Joodse volk in het enorme Perzische Rijk aan de vernietiging. We lezen de geschiedenis in het boek Ester. Er is lang gedebatteerd of dit boek in de Bijbel opgenomen moest worden, o.a. omdat de goede afloop tot triomfalisme en Jodenhaat zou kunnen leiden. Natuurlijk is het wel gebeurd: het boek biedt hoop op de overwinning over het kwaad.

Met dat kwaad werden we de afgelopen week weer volop geconfronteerd. Na de afschuwelijke beschieting in Christchurch, werden de zondag erna in Samaria een Joodse rabbi, vader van 12 kinderen én een soldaat neergeschoten door een Palestijnse terrorist. En Abbas’ Fatah blijft maar de heldenstatus toekennen aan dit soort mensen. En dat terwijl we maandag in ons eigen land door een terreurdaad werden opgeschrikt.

Bijzonder is de veerkracht, waarmee
het Joodse volk de moeilijkste tijden
kon doorstaan.


Bijzonder is de veerkracht, waarmee het Joodse volk de moeilijkste tijden kon doorstaan. Dat is ook de hoop en de boodschap van Poeriem. Eén van de offers die Israëlieten in oude tijden brachten, na uitredding uit uitzichtloze situaties, was het Dankoffer, zoals beschreven in Leviticus 7 (vanaf vers 28) en Psalm 107. Dat brengt ons ook bij onze verantwoordelijkheid als gelovigen in Israël’s Messias. Volgens 1 Petrus 2:9 zijn ook wij uitverkoren, priesters en… apart gezet. Om Gods goede daden te vertellen in een boze tijd…

Sybe de Vos

Column n.a.v. Leviticus 6:1(8)-8:36 (wekelijkse synagoge lezing) en de actualiteit. Illustratie: Sybe de Vos. © Sybe de Vos | 22 maart 2019

Datum: 23 maart 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws: