MENU
visual
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst
Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst

Zending over Grenzen: we doneren geen pakketten - we geven toekomst

30 maa

Vandaag organiseerde Zending over Grenzen haar jaarlijkse ontmoetingsdag in Almere. Deze dag is speciaal voor sponsors, donateurs en andere geÔnteresseerden in het werk van de hulporganisatie. Het thema van de dag was 'zelfredzaamheid'.

Peter van der Bijl
De bezoekers werden aan de deur hartelijk welkom geheten door Peter van der Bijl, directeur van Zending over Grenzen. Peter wil kansarme kinderen, gezinnen en ouderen in Oost-Europa verder op weg helpen, dat heeft zijn hart. Het is zijn verlangen om mensen in Nederland hiervoor enthousiast te maken en zo meer mensen in Oost-Europa uitzicht te geven op een betere toekomst. Deze gedachte loopt als een rode draad door zijn leven, dat sinds 1992 verbonden is met zijn werk bij Zending over Grenzen. Peter vertelde tijdens de ontmoetingsdag over de actie die hij dertig jaar geleden samen met de EO-Jongerendag had opgezet. Jongeren konden voor 5 gulden een bijbel kopen in een Oost-Europese taal; voor in die bijbel plakten de jongeren dan een sticker met een persoonlijke boodschap en hun naam en adres. Peter vertelde dat je soms onverwachts weer iets terug mag horen van dergelijke acties. Vorig jaar was hij op een conferentie in RoemeniŽ en daar liet de echtgenote van de spreker hem zijn bijbel zien met daarin een sticker met de gegevens van een Nederlandse jongen. Ze had jarenlang met deze jongen gecorrespondeerd en was enorm bemoedigd door de gift en het contact.

Jeannette Coppoolse
Tijdens de ontmoetingsdag werden de aanwezigen op een gezellige en interactieve manier op de hoogte gebracht van de activiteiten en projecten in Oost-Europa. Jeannette Coppoolse was vanaf het podium de gastvrouw en de verbindende factor. Ze is al langere tijd verbonden aan de hulporganisatie en weet met haar talenten het werk van Zending over Grenzen duidelijk en helder over te brengen.

Pastor Dumitru Jacobini
Pastor Dumitru Jacobini uit MoldaviŽ had een bijzonder verhaal over hoe hij door God werd geroepen om voorganger te worden. Hij heeft in het verleden zelf hulp gekregen van Zending over Grenzen en zet zich nu in om op zijn beurt hulp te geven aan anderen die in nood zijn. Hij vertelde over zijn verleden, zijn strijd tegen alcoholmisbruik en verslavingen en over de armoede en de eenzaamheid die hij heeft gekend. Bijzonder om te horen hoe God hem uit deze omstandigheden heeft getrokken. Hij hoorde het evangelie verschillende keren, maar het kostte hem veel moeite om te breken met zijn oude leven. Tijdens een dienst in de kerk werd hij geraakt door de ernst van de boodschap van Jezus. Hij besefte dat hij op weg was naar de dood en dat de hel zijn eindbestemming zou worden. Uiteindelijk heeft hij zich door dit besef tot God bekeerd. Ook zijn vrouw kwam een tijdje later tot geloof en samen leiden ze nu een kerk in MoldaviŽ en zijn ze betrokken bij diverse activiteiten in en buiten de kerkelijke gemeenschap.

Boris Garconita
Pastor Jacobini werd vergezeld door Boris Garconita. Boris komt uit het noorden van MoldaviŽ. In 1999 ging hij als zendeling naar het zuiden van MoldaviŽ, een van de armste gebieden van het land. Daar ging hij voor Zending over Grenzen werken als coŲrdinator van het kindsponsorprogramma. Hij vertelde met veel enthousiasme over zijn werk, waarmee hij liefde wil brengen in de harten van de kinderen. Hij zei: "Mijn diepste wens is dat elk kind met wie ik werk, Gods liefde kent en dienstbaar kan zijn voor de gemeenschap waarin hij of zij leeft." Boris hoopt dat in de toekomst elke lokale kerk een buurtcentrum heeft waar kinderen elementaire zorg kunnen ontvangen en met handvaardigheid bezig kunnen zijn, waardoor ze motivatie en de juiste vaardigheden krijgen voor een hoopvolle toekomst.

Charis Music
De muzikale invulling werd verzorgd door Charis Music. Een enthousiast koor dat bestaat uit zangers en zangeressen en een live band. Het koor staat onder leiding van Chiel Naber. Charis: "Wij willen muziek maken die mensen verbindt met elkaar en met God. Muziek die vertelt over Zijn genade. Wij geloven dat God betrokken wil zijn op ons leven in welke situatie we ook zitten. Vanuit de dankbaarheid dat God ons kent, ons wil zegenen en genadig is, willen we het beste geven in onze muziek. Psalm 150 is een prachtig voorbeeld van het loven van God door middel van muziekinstrumenten, onze stemmen en de aan ons gegeven gave(n)."

Forumdiscussie
Naast de twee sprekers uit MoldaviŽ was er tijdens de Ontmoetingsdag een forumdiscussie, waarbij vier Nederlandse sprekers iets vertelden rond het thema 'zelfredzaamheid' en daarover met de zaal in gesprek gingen. De vraag die centraal stond is: welke invloed hebben omgeving, opleiding op zelfredzaamheid?

Gert Zomer sprak over de invloed van omgeving. Naast jarenlange ervaring als predikant heeft Gert een opleiding gedaan tot coach en teamcoach. Deze taken komen samen in zijn werk voor de stichting Ont-moet die onlangs werd opgericht. Vanuit deze stichting worden onder andere plekken in de stad Kampen gecreŽerd waar tijd en aandacht gegeven wordt aan medemensen.

Andrť Helder is werkzaam als zorgcoŲrdinator en docent Nederlands in het Voortgezet Onderwijs op De Passie te Utrecht. Verder is hij catecheet en vertrouwenspersoon in zijn kerkelijke gemeente. Andrť is ruim tien jaar lang betrokken bij de hulp aan zigeuners in het zuiden van Slowakije via de Stichting SZERETET.

Andries Knevel studeerde onder meer theologie, werkte een aantal jaren als leraar Godsdienst en Maatschappijleer en ging daarna als radio- en televisiepresentator bij de EO aan het werk, waar hij ook programmadirecteur is geweest. Daarnaast heeft Andries een heel aantal boeken geschreven en gaat hij met enige regelmaat voor als predikant in verschillende kerken.

Ina Pater vertelde hoe Zending over Grenzen als organisatie omgaat met zelfredzaamheid. Ina is relatiemanager en staat in nauw contact met de kind- en gezinssponsors van Zending over Grenzen. Zij is het aanspreekpunt om vanuit de dagelijkse praktijk te vertellen hoe mensen worden geholpen en begeleid naar een zelfredzaam leven en een toekomst met nieuw perspectief.

Tijdens de dag waren er drie interactieve workshops: "een dag uit het leven van een kindercoach", "geven is een beweging" en "muziek om te delen".

Datum: 30 maart 2019
Auteur: Redactie christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.zendingovergrenzen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: