MENU
visual
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen
Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen

Ontmoetingsdag in Ede: Gods Woord teruggeven aan Joodse mensen

30 mei

Vandaag, op Hemelvaartsdag werd de Ontmoetingsdag van de organisatie 'IsraŽl en de Bijbel' gehouden in De Schuilplaats in Ede. 'Aan Joodse mensen hun Bijbel teruggeven', dat is al 50 jaar hun doel. De medewerkers hopen dat de Joden via Gods Woord kennismaken met hun Joodse Messias, Jesjoea haMashiach.
Tijdens de ontmoetingsdag kwamen diverse sprekers aan het woord. Zo gaf Christian Stier de aanwezigen een lezing over de Charediem, de beweging van ultraorthodoxe Joden. We kennen bijna allemaal wel het plaatje van de donker geklede mannen bij de Klaagmuur. Vaak met baard en pijpenkrullen en grote zwarte hoeden op. Maar wat weten we eigenlijk over hen?
Hoe oud is het ultraorthodoxe Jodendom? Welke subgroepen zijn er? Wat geloven zij? Hoe staan zij in het leven en ervaren ze de wereld om hen heen? Voor het oog lijkt het niet nodig hen te bereiken met Gods Woord, maar is dat ook zo? Christian sloot af met de noodzaak van bijbelverspreiding binnen deze groepen.

Een veldwerker: ďToen ik een Joodse man vertelde dat we zijn volk liefhebben, moest ik het speciaal herhalen voor zijn kinderen, omdat ze zich zo gehaat voelen. We bemoedigden hen door ze vanuit hun eigen Boek te wijzen op de Messias. Dankbaar namen ze een Bijbel in ontvangst.Ē
De samenzang werd muzikaal begeleid door Bastin en Judith Romijn. Bastin: Eťn hele dag per week kan ik wijden aan een van mijn passies: het onderzoeken van Gods Woord en het voorbereiden van spreekbeurten of bijbelstudies met groepen. Door dit Woord heeft de Heere mij tot leven geroepen en ik ervaar steeds weer dat Hij dit Woord voor mij en anderen wil gebruiken.
Ton Stier liet een video zien over het ontstaan en de ontwikkeling van de stichting IsraŽl en de Bijbel. 'Wat doet u voor mijn volk?' Het was deze eenvoudige vraag van de Joodse gelovige dr. Michelson, die Jacob Klein Haneveld (1918-1988) aan het denken zette. IsraŽl was een van zijn favoriete onderwerpen voor zijn lezingen. Echter, de vraag van dr. Michelson bracht hem in grote verlegenheid. ďDoor hem heeft de Heere mijn ogen geopend, dat het niet voldoende is om alleen maar over de toekomst van IsraŽl te spreken, maar dat we ook verantwoordelijkheid dienen te nemen voor het IsraŽl van vandaagĒ, schreef Klein Haneveld later.
Michelson, opgevoed in de Joods-orthodoxe traditie, was door het lezen van het Nieuwe Testament tot geloof gekomen. Hoewel hem was geleerd dat het een antisemitisch boek was, kon hij zijn nieuwsgierigheid op zeker moment niet langer bedwingen. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat het tegendeel waar was!
Overtuigd geraakt dat ware liefde voor IsraŽl niet om het Bijbels getuigenis van de Messias heen kan, richtte Klein Haneveld in 1969 samen met Wim Griffioen en Klara van Dijk-Engi de stichting ĎEerst de Joodí op. In 1970 werd de naam veranderd in ĎIsraŽl en de Bijbelí. (Alle drie oprichters zijn inmiddels ontslapen.) Vanaf 1972 ontstond er een nauwe samenwerking met de dames de Kock en Goedhart uit Amsterdam. In de ruim 43 jaar van hun bediening verspreidden zij in diverse landen ruim honderdduizend tweetalige Nieuwe Testamenten.

Een Joodse dame: "Waarom geven jullie ook het Nieuwe Testament. Dat is toch voor katholieken?" Snel slaan we het Evangelie van MattheŁs open en laten haar zien hoe Joods het Nieuwe Testament is (Matt. 1:1; 10:5, 6;15:24). Met deze - voor haar - nieuwe onthulling neemt ze blij het Nieuwe Testament mee om het verder te onderzoeken.Ē
Het medewerkersechtpaar Sergey en Lesya Dariy uit Kiev zong enkele liederen en vertelden in een panelgesprek over hun werk ook Oost-Europa. Een indrukwekkend getuigenis van twee mensen die met hart en ziel proberen Joden te vertellen over hun Joodse Messias.
David van Wijck en Hans Huijzer vertelden over hun reis naar India met de Backpackbijbel. Nog altijd moeten 18-jarigen minimaal twee tot drie jaar het leger in. Jaren die vaak diepe sporen nalaten. De meeste van hen trekken na hun diensttijd als backpacker de wereld in. Veelal zoekend naar antwoorden op levensvragen die pijnlijke ervaringen in het leger hebben opgeroepen. Van deze backpackers trekt ongeveer twee derde naar Aziatische landen zoals India; een goedkoop land waar drugs gemakkelijk verkrijgbaar zijn, evenals Oosterse religies die Ďvredeí beloven. IsraŽl en de Bijbel wil deze packpackers een Bijbel geven als een cadeau van grote waarde omdat het de woorden van hun eigen Messias bevat: ďKom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust gevenĒ (Matt. 11:28). Alle dienstplichtigen in IsraŽl ontvingen reeds een Hebreeuws Oud Testament.
Rohan Meyer (SDHS Engeland) verzorgde een overdenking over het thema 'Christus, Hogepriester tot in eeuwigheid. Daarbij nam hij de brief aan de HebreeŽn als uitgangspunt en citeerde uit ieder hoofdstuk een paar verzen. De vertaling werd verzorgd door Hella Rijsdijk, zij is medewerkster op het kantoor van IsraŽl en de Bijbel in Harmelen. Piet van der Lugt gaf tijdens het middagprogramma een lezing over het onderwerp: 'Charediem in het licht van de eindtijd.' En Pieter Siebesma stond stil bij de twee uitersten: Satmar en Chabad.

Fotoverslag van de Ontmoetingsdag in Ede:Datum: 30 mei 2019
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.israelendebijbel.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: